Κοινωνικά θέματα

28-4-2008

Λειτουργία του Κέντρου Στήριξης Αυτιστικών Ατόμων Μαγνησίας (Κε.Σ.Α.Α.Μ.)


Την προώθηση των θεμάτων λειτουργίας του Κέντρο Στήριξης Αυτιστικών Ατόμων Μαγνησίας (Κε.Σ.Α.Α.Μ.) ανέλαβε ο Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. Γιώργος Σούρλας.

Έπειτα από πρωτοβουλία του κ. Σούρλα, υπεγράφη από τον υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο Οργανισμός Λειτουργίας του Κέντρου, ο οποίος αποτελούσε τροχοπέδη στην ορθή λειτουργία του κέντρου.

Παράλληλα, ο κ. Σούρλας, προώθησε, με σχετική επιστολή που απέστειλε και την προμήθεια ενός mini bus για τη μεταφορά των αυτιστικών ατόμων με σχετική επιστολή που απέστειλε προς τον Υπουργό Μεταφορών, κ. Μιχάλη Λιάπη.

Το Κέντρο Στήριξης Αυτιστικών Ατόμων Μαγνησίας έχει σκοπό:

1. Την υποστήριξη των ατόμων με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού και των οικογενειών τους και την ουσιαστική κάλυψη των ατομικών αναγκών και δικαιωμάτων τους.

2. Την περίθαλψη και λειτουργική, κοινωνική και επαγγελματική αποκατάσταση έως και τριάντα ατόμων και των φυλών ηλικίας από τριών έως τριάντα πέντε ετών (3-35 ετών), από όλη τη χώρα, τα οποία έχουν αυτισμό, με συνέπεια την ολική ή μερική αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης τους.

3. Την εφαρμογή προγραμμάτων ημερήσιας φροντίδας και λειτουργικής, κοινωνικής και επαγγελματικής αποκατάστασης για άτομα και των δύο φυλών ηλικίας από τριών έως τριάντα πέντε ετών τα οποία πάσχουν από αυτισμό και τα οποία δεν διαμένουν στο Κέντρο αλλά στις οικογενειακές τους εστίες

4. Την εφαρμογή προγραμμάτων «βοήθειας στο σπίτι» για άτομα και των δύο φύλων ηλικίας από τριών έως τριάντα πέντε ετών, τα οποία πάσχουν από αυτισμό με στόχο να υποστηριχθεί η παραμονή τους στο οικογενειακό περιβάλλον

5. Την υλοποίηση προγραμμάτων έρευνας και συμβουλευτικής θεμάτων που αφορούν τον αυτισμό

6. Τη λειτουργία εξωιδρυματικών δομών όπως ξενώνες αποκατάστασης, Κέντρα Ημέρας, Στέγες Υποστηριζόμενες Διαβίωσης για Άτομα με αυτισμό

7. Την παροχή ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης των Ατόμων με αυτισμό και των οικογενειών τους με υπηρεσίες υποστήριξης με σκοπό την παραμονή των παιδιών στο οικογενειακό τους περιβάλλον

8. Την εφαρμογή προγραμμάτων φιλοξενίας για άτομα που διαμένουν με τις οικογένειες τους, με στόχο τη στήριξη της οικογένειας

9. Την διεξαγωγή προγραμμάτων άθλησης και ψυχαγωγίας για άτομα με αυτισμό

10. Την εφαρμογή προγραμμάτων εθελοντισμού για τα άτομα με αυτισμό και τις οικογένειες τους σε συνεργασία με φορείς του Δημοσίου, του ιδιωτικού και του Εθελοντικού τομέα.

FacebookTwitter

01-9999ff

footer1