Εθνικά θέματα

4-5-2009

7η Συνάντηση Προέδρων Κοινοβουλίων των Χωρών-Μελών της Πρωτοβουλίας Αδριατικής & Ιονίου

 2009-05-04-P-A-I

Η Πρωτοβουλία Αδριατικής Ιονίου (ΠΑΙ) παρουσιάστηκε από την Ιταλία κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Tampere, επί Φιλανδικής προεδρίας, τον Οκτώβριο 1999 και υποστηρίχθηκε από την ΕΕ και την Ελλάδα. Ο σκοπός και τομείς συνεργασίας καθορίστηκαν στην Ανκόνα το 2000 με τη συμμετοχή των παράκτιων χωρών Αδριατικής και Ιονίου.

Η Διακήρυξη της Ανκόνα προσδιορίζεται από δύο πυλώνες: (1) την ασφάλεια και τις δράσεις κατά του εγκλήματος στην περιοχή και (2) τη σταδιακή αλλά συστηματικά προγραμματισμένη ανάπτυξη της περιοχής.

Στην ΠΑΙ συμμετέχουν οι χώρες της Αδριατικής-Ιονίου, Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία, Μαυροβούνιο, Σερβία και Σλοβενία που υπέγραψαν τη Διακήρυξη της Ανκόνα για την «Ανάπτυξη και Ασφάλεια στην Αδριατική και το Ιόνιο» (Μάρτιος 2000).

Οι συναντήσεις των χωρών καθορίζονται από την προεδρεύουσα χώρα και μέχρι στιγμής είναι συναντήσεις στρογγυλής τραπέζης, όπου όλα τα θέματα τίθενται για συζήτηση με τη σειρά με την παρουσία όλων των εκπροσώπων και των εμπειρογνωμόνων των χωρών.

Ελληνική Προεδρία

Από 1η Ιουνίου 2008 και για ένα χρόνο την Προεδρία της ΠΑΙ είχε η Ελλάδα.
Ο καθορισμός των νέων προτεραιοτήτων της ΠΑΙ έγινε σε συνάντηση στο Split το Μάρτιο 2008. Τα θέματα προτεραιότητας είναι:
1. Θέματα Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων
2. Μεταφορές
3. Θέματα τουρισμού, πολιτιστικά και διαπανεπιστημιακής συνεργασίας
4. Περιβάλλον και πυροπροστασία.

Η Ελληνική Προεδρία συνέπεσε χρονικά με την έναρξη της λειτουργίας της Μόνιμης Γραμματείας της Πρωτοβουλίας που έχει αναλάβει η Ιταλία. Η Μόνιμη Γραμματεία εδρεύει στην Ανκόνα και τα εγκαίνια έγιναν 19-6-2008.

FacebookTwitter

01-9999ff

footer1