Εθνικά θέματα

18-12-2007

Ο ΠΥΡΓΟΣ NEBOJSA ΠΟΥ ΜΑΡΤΥΡΗΣΕ Ο ΡΗΓΑΣ, ΜΝΗΜΕΙΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΣΕΡΒΙΑΣ

2009-03-31-Sourlas-Nemojsa-1


Ένα σημαντικό πρόγραμμα Ελληνο-Σερβικής συνεργασίας ξεκινά και τυπικά με την υπογραφή της σύμβασης που θα γίνει τη Τετάρτη 19/12/2007 στις 11:30 στο Γραφείο του Α΄ Αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων. Η υπογραφή θα γίνει από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (Ε.Κ.Β.Μ.Μ.) καθηγητή κ. Νίκο Ζία και τον εκπρόσωπο του Δημάρχου του Βελιγραδίου, υπό την αιγίδα του Α΄ Αντιπροέδρου της Βουλής, κ. Γεωργίου Σούρλα, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά στην θετική έκβαση της υπόθεσης.

Το πρόγραμμα αφορά τη συντήρηση και επανάχρηση του πύργου Nebojsa στο ιστορικό κέντρο του Βελιγραδίου. Πρόκειται για τον πύργο που βρίσκεται στο παραποτάμιο τμήμα του κάστρου του Βελιγραδίου και στον οποίο δολοφονήθηκε ο Ρήγας Βελεστινλής και οι σύντροφοι του. Για το μνημείο αυτό εκπονήθηκε με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (ΕΚΒΜΜ) και υπεύθυνη την δρα Ευαγγελία Χατζητρύφωνος, προϊσταμένη του τμήματος προώθησης της έρευνας, σε συνεργασία με το Δήμο Βελιγραδίου ένα σχέδιο μετατροπής του σε μουσείο-πολιτιστικό κέντρο αφιερωμένο στο Ρήγα Βελεστινλή, στην ιστορία του πύργου και στους απελευθερωτικούς αγώνες των Βαλκανικών Λαών.

Το σχέδιο αποτέλεσε αντικείμενο πολλών συναντήσεων και διερευνητικών αποστολών, μια και η προοπτική αυτή είναι εξ ίσου ενδιαφέρουσα για την Ελληνική και τη Σερβική πλευρά. Είναι ένα έργο το οποίο συμβάλλει αποφασιστικά στη πολιτιστική ανάπτυξη και ταυτόχρονα στοχεύει να γίνει χώρος μνήμης και τιμής μιας σημαντικής προσωπικότητας, αυτής του Ρήγα Βελεστινλή, για τον ελληνισμό αλλά και τη φιλία και τη συνεργασία των λαών των Βαλκανίων.

Το έργο υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από το Υπουργείο Εξωτερικών (το οποίο ήδη αποφάσισε να διαθέσει ένα σημαντικό κονδύλιο από το πρόγραμμα της αναπτυξιακής συνεργασίας Hellenic Aid) και το Υπουργείο Πολιτισμού αλλά και την καθοριστική υποστήριξη του υλικά και ηθικά από την Βουλή των Ελλήνων.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η ολοκλήρωση των απαραίτητων μελετών και ταυτόχρονα η έναρξη των απαραίτητων εργασιών ώστε:
- να αναστυλωθεί ο Πύργος για να μπορεί να λειτουργήσει ως μουσειακός χώρος.
- να μελετηθεί μουσειολογικά και μουσειογραφικά ώστε να προετοιμαστεί με τον καλύτερο τρόπο η λειτουργία του πύργου.
- να αποκτήσει το μνημείο τον απαραίτητο για τη λειτουργία του εξοπλισμό.
- να διευθετηθεί ο ιδιαίτερα σημαντικός περιβάλλων χώρος.
- να προετοιμασθεί πολύπλευρα η λειτουργία του Μουσείου και της ευρύτερης περιοχής του, της οποίας την ευθύνη έχει ήδη αναλάβει ο Δήμος Βελιγραδίου.
- να ετοιμαστεί το ανάλογο προωθητικό υλικό.

Το έργο, που έχει ήδη αρχίσει, αποτελεί σημαντική δράση του ΕΚΒΜΜ, φορέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και εργάζεται συστηματικά για την ανάδειξη και προστασία Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών μνημείων στην ευρύτερη Βαλκανική και Μεσογειακή περιοχή. Εκτιμάται ότι το εργοτάξιο θα μπορεί και τυπικά να εγκατασταθεί άμεσα τους επόμενους μήνες, ενώ σήμερα διευθετούνται με υπευθυνότητα όλες οι παράμετροι που διέπουν ένα έργο με ανάλογη ακτινοβολία στον Ελληνικό και Βαλκανικό χώρο.

Στην τελετή υπογραφής που θα πραγματοποιηθεί το γραφείο του κ. Σούρλα, στη Βουλή των Ελλήνων, θα παραβρεθούν αντιπροσωπίες: του Υπουργείου Εξωτερικών (ΥΔΑΣ/ πρόγραμμα της αναπτυξιακής συνεργασίας Hellenic Aid), του Υπουργείου Πολιτισμού, της Πρεσβείας της Σερβίας στην Ελλάδα καθώς και ο Δήμαρχος Φερών, κ. Κ. Κανάρης.

FacebookTwitter

01-9999ff

footer1