10/2/2008

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ Γ. ΣΟΥΡΛΑ ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΑΛΙΕΙΑ

Την πρότασή του να διοργανωθεί ημερίδα στο Βόλο, προκειμένου να συζητηθούν τα προβλήματα της παράκτιας αλιείας, υπέβαλε ο Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. Γ. Σούρλας, στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Αλέξανδρο Κοντό.

Ο κ. Σούρλας στην σχετική επιστολή που απέστειλε προς τον Υπουργό αναφέρει:

Ως γνωστόν η μείωση των αλιευμάτων, η κάμψη της αλιευτικής παραγωγής και η συνεχιζόμενη ρύπανση των θαλασσών αποτελούν βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος της αλιείας στη χώρα μας. Ένας κλάδος στον οποίο απασχολούνται πάνω από 40.000 άνθρωποι.

Παράλληλα, η συνεχής απώλεια του εισοδήματος των αλιέων σε συνδυασμό με τα προβλήματα που προκύπτουν, σε πολλές περιπτώσεις, από την εφαρμογή της Κοινοτικής νομοθεσίας στη χώρα μας, οδηγούν σε συρρίκνωση του κλάδου.

Στον Παγασητικό κόλπο ειδικότερα, η αλιεία αποτελεί ένα σημαντικότατο επαγγελματικό κλάδο ο οποίος συμβάλλει διαρκώς στην τοπική οικονομία και όχι μόνο. Οι αλιείς του Παγασητικού ασκούν ένα επάγγελμα δύσκολο και δυστυχώς χωρίς να έχουν τις ανάλογες απολαβές.

Η υποστήριξη της αλιείας της περιοχής και η αναγνώριση του ρόλου που μπορούν να διαδραματίσουν οι αλιείς στην προστασία του θαλάσσιου πλούτου, θα πρέπει να οδηγήσει όλους τους εμπλεκόμενους με το επάγγελμα φορείς να δραστηριοποιηθούν ώστε να ενισχυθεί ο κλάδος.

Προς την κατεύθυνση αυτή εκτιμώ ότι επιβάλλεται να πραγματοποιηθεί ενημερωτική ημερίδα για την υλοποίηση της οποίας προτείνω συγκεκριμένα τα παρακάτω:

1. Συνδιοργανωτές:

α) Η Γεν. Δ/νση Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
β) Το τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
γ) Η Ομοσπονδία Αλιευτικών Συλλόγων Παράκτιας Αλιείας Περιφέρειας Θεσσαλίας.

2. Χρόνος:

Το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου του 2008.

3. Τόπος:

Οι εγκαταστάσεις της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο.

4. Θεματολόγιο (ενδεικτικά):

α) Τα προβλήματα της παράκτιας και μέσης αλιείας στο Νομό και τη χώρα μας γενικότερα.

β) Η εφαρμογή της Οδηγίας της Ε.Ε. για την παράκτια και μέση μεσογειακή αλιεία.

γ) Η αναγκαιότητα λειτουργίας Σχολής Αλιείας για τη συνεχή εκπαίδευση των αλιέων.

δ) Τη δυνατότητα εξεύρεσης εναλλακτικών πηγών εισοδημάτων για τους απασχολούμενους στον κλάδο.

Η παραπάνω ημερίδα θα πρέπει να αποτελέσει την αρχή μιας συντονισμένης προσπάθειας για τη λύση των σημαντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος, προσπάθεια της οποίας η πολιτεία θα πρέπει να είναι αρωγός.

Για το λόγο αυτό θεωρώ απαραίτητη και προτείνω τη λήψη αυτής της πρωτοβουλίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων αλλά και τη χρηματοδότηση της υλοποίησης της απ' αυτό, δεδομένου μάλιστα ότι αφορά σε ένα τόσο σημαντικό κλάδο της χώρας μας, όπως αυτόν της αλιείας, καταλήγει στην επιστολή του ο κ. Σούρλας.

FacebookTwitter

01-9999ff

footer1