14-4-2008

Γ. ΣΟΥΡΛΑΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ Ι.Γ.Μ.Ε.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ


Τον έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού των αρδευτικών γεωτρήσεων των Δήμων Βόλου - Νέας Ιωνίας, αλλά και γενικότερα του Ν. Μαγνησίας ζήτησε ο Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. Γ. Σούρλας από τον Γενικό Διευθυντή του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), κ. Ανδρέα Γεωργακόπουλο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αναλύσεων του πόσιμου νερού γεωτρήσεων, προκύπτει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις εμπεριέχονται βαρέα μέταλλα τα οποία όταν βρίσκονται σε ποσοστό υψηλότερο από τα επιτρεπτά όρια μπορούν να επιφέρουν σοβαρές βλάβες στην δημόσια υγεία.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω στοιχεία, που προκαλούν δικαιολογημένη ανησυχία στους πολίτες της Μαγνησίας, ο Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. Γ. Σoύρλας, ζήτησε από το Ι.Γ.Μ.Ε. να αποφανθεί και να τον ενημερώσει αρμοδίως για την ποιότητα του πόσιμου νερού των αρδευτικών γεωτρήσεων του Νομού.

FacebookTwitter

01-9999ff

footer1