16-5-2009

Γ. ΣΟΥΡΛΑΣ: ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ


Μετά από επανειλημμένες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις του Αντιπροέδρου της Βουλής Γ.Σούρλα απλουστεύονται οι διαδικασίες για την λειτουργία κολυμβητικών δεξαμενών, εντός των κυρίων ξενοδοχειακών καταλυμάτων.

Ειδικότερα με τις νέες ρυθμίσεις προβλέπονται ανάμεσα στα άλλα και τα εξής:

1. Δεν απαιτείται το ποινικό μητρώο του υπεύθυνου λειτουργίας αφού αντικαθίσταται με υπεύθυνη δήλωση.
2. Για τον ορισμό του υπεύθυνου ζητείται υπεύθυνη δήλωση του επιχειρηματία και δεν απαιτούνται πλέον άλλες διατυπώσεις (πρακτικό Δ.Σ. σε Α.Ε. και άλλα).
3. Δεν ζητείται βεβαίωση έναρξης εργασιών από την οικεία Δ.Ο.Υ.
(Ζητείται μόνο για τα μισθωμένα καταστήματα).
4. Οι άδειες λειτουργίας υπογράφονται πλέον από τους προϊσταμένους των ΠΥΤ και δεν περιέρχονται στον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ.
5. Δεν απαιτείται οικοδομική άδεια αλλά αντ΄ αυτού τα εγκεκριμένα από τον ΕΟΤ σχέδια.

Μετά από την εξέλιξη αυτή λύνεται μια σημαντική εκκρεμότητα η οποία ταλαιπωρούσε πολύ καιρό τον τουριστικό κλάδο με δυσμενείς επιπτώσεις στους επαγγελματίες του κλάδου αλλά και στην οικονομία γενικότερα αφού ο τουρισμός αποτελεί θεμέλιο λίθο ανάπτυξης και ευημερίας της Ελληνικής οικονομίας.

FacebookTwitter

01-9999ff

footer1