15/2/2005

Ο κ. ΣΟΥΡΛΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Απάντηση σε κοινοβουλευτική παρέμβαση που έκανε ο κ. Σούρλας αναφορικά με αίτημα της Ένωσης Ξενοδόχων Νομού Μαγνησίας για απλοποίηση της διαδικασίας ανανέωσης της άδειας λειτουργίας των ξενοδοχειακών μονάδων έδωσε ο αρμόδιος Υφυπουργός Τουρισμού κ. Αναστ. Λιάσκος, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Λόγω ασάφειας στον χαρακτηρισμό και κατηγοριοποίηση των έργων του τουριστικού τομέα σε παλαιότερες προσπάθειες δημιουργίας σχετικού νομοθετικού πλαισίου, είναι αλήθεια ότι δυστυχώς σήμερα υπάρχουν τουριστικές μονάδες που κατασκευάστηκαν και λειτουργούν χωρίς την απαραίτητη και από τις δια τάξεις της κείμενης νομοθεσίας περιβαλλοντική αδειοδότηση. Είχε δοθεί παράταση μέχρι τις 31/12/2004 για τα τουριστικά καταλύματα τα οποία δεν είχαν υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης με την προϋπάρχουσα Κοινή Υπουργική Απόφαση 1661/94. Είναι στις προθέσεις μας να δοθεί νέα παράταση προ κειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, και επίσης βρισκόμαστε σε συνεχή συνεργασία με το ΥΠΕΧΩΔΕ για την οριστική λύση του προβλήματος».

FacebookTwitter

01-9999ff

footer1