3-9-2004

Πρόταση Γ.Σούρλα για τη δημιουργία
Κέντρων Εξυπηρέτησης Φοιτητών (Κ.Ε.Φ.)


Ο Γ. Σούρλας με ερώτηση προς τους Υπουργούς Παιδείας και Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης ζητά την δημιουργία Κέντρων Εξυπηρέτησης Φοιτητών (Κ.Ε.Φ.).

Συγκεκριμένα στην ερώτηση ανέφερε:

«Ως γνωστόν οι φοιτητές και οι σπουδαστές ιδιαίτερα οι πρωτοετείς σε όλη την Ελλάδα αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα για την εξεύρεση στέγης, για τη σίτιση και την προσαρμογή τους στο νέο περιβάλλον. Η πολιτεία πρέπει να είναι αρωγός στην εξυπηρέτηση των αναγκών τους οι οποίες είναι πολλές, πιεστικές και δεν επιδέχονται αναβολή.

Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με την δημιουργία Κέντρων Εξυπηρέτησης Φοιτητών που θα λειτουργούν είτε στους Πανεπιστημιακούς χώρους είτε στους Δήμους είτε θα λειτουργούν εντός των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)», καταλήγει ο κ. Σούρλας.

FacebookTwitter

01-9999ff

footer1