22-7-2007

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Γ. ΣΟΥΡΛΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ


Με πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της Βουλής Γ. Σούρλα πραγματοποιηθήκαν συναντήσεις με τους κτηνοτρόφους της Μαγνησίας στη Ανάβρα και στον Αλμυρό.

Συμμετείχαν ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ Ν. Κατσαρός, ο Δ/ντής Ζωικής παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Κων/νος Θεσσαλός, οι Πρόεδροι των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών Βόλου και Αλμυρού Ν. Πρίτζος και Ν. Παππάς αντιστοίχως. Εκπρόσωποι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και ο προϊστάμενος της κτηνιατρικής υπηρεσίας κ. Δημ. Λαγουδάκης.

Οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες ενημέρωσαν τους κτηνοτρόφους για θέματα της αρμοδιότητάς τους και απάντησαν σε συγκεκριμένα ζητήματα που έθεσαν οι κτηνοτρόφοι.

Εν όψει της επικείμενης ψήφισης νόμου που θα περιλαμβάνει τις νέες ρυθμίσεις για τους κτηνοτρόφους και της επεξεργασίας νέου κανονισμού ασφάλισης του ζωικού κεφαλαίου, διατυπώθηκαν προτάσεις τις οποίες ο κ. Σούρλας διαβίβασε στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Ε. Μπασιάκο και συγκεκριμένα:

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

1. Ηλεκτροδότηση παραδοσιακών σταυλικών εγκαταστάσεων για την κάλυψη στοιχειωδών αναγκών εξυπηρέτησης του σταβλίτη νομάδα κτηνοτρόφου και την συντήρηση του γάλακτος σε ψύκτες.
2. Ενίσχυση σε προσωπικό και μεθοδολογία του ελεγκτικού κρατικού Μηχανισμού για την διακίνηση εισαγόμενων κτηνοτροφικών προϊόντων (κρέας, γάλα, τυρί κ.λ.π.) που διατίθενται στην αγορά ως ελληνικά παραπλανώντας τον Έλληνα καταναλωτή και ανταγωνίζονται αθέμιτα τα υπέρτερα σε ποιότητα ελληνικά κτηνοτροφικά προϊόντα.
3. Χορήγηση πετρελαίου με μειωμένη τιμή εκτός από τα γεωργικά μηχανήματα και σε ένα μηχάνημα πετρελαιοκίνητο ανά κτηνοτροφική εκμετάλλευση για τις καθημερινές μεταβάσεις του κτηνοτρόφου στις εγκαταστάσεις του.
4. Χορήγηση πιστώσεων σε ορεινούς αποκλειστικά Δήμους ή Κοινότητες για την συντήρηση μόνο του κτηνοτροφικού οδικού δικτύου, καθ΄ όσον στο πρόγραμμα βελτίωσης βοσκοτόπων, μόνο νέες διανοίξεις κτηνοτροφικών δρόμων προβλέπονται.
5. Οικονομική ενίσχυση 50% στις δαπάνες μετακίνησης ποιμνίων στους θερινούς βοσκότοπους.
6. Στο πρόγραμμα του Αγροτικού εξηλεκτρισμού που οι δαπάνες μεταφοράς του δικτύου σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που διαθέτουν άδεια λειτουργίας επιδοτούνται σε ποσοστό 70% (Δημόσιο και ΔΕΗ), να αρκεί η συμμετοχή του κτηνοτρόφου με το 30% χωρίς να εκτίθενται εκ μέρους της ΔΕΗ επιπρόσθετα επιχειρηματικά κριτήρια ( κατανάλωση) δεδομένου ότι ο κτηνοτρόφος τα μόνα μηχανήματα που πρέπει να εγκαταστήσει είναι ο σφυρόμυλος, η αμέλικτή μηχανη και ο ψύκτης περιοχών στοιχειωδών αναγκών φωτισμού της μονάδας.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΛΓΑ

Βοοειδή: στις αρρώστιες να προστεθούν:
1. Οξυναιμία
2. Αποβολές αγελάδων από μικροβιακά αίτια
3. Θάνατοι νεογέννητων μόσχων από διάρροια
4. Διάφορες παθήσεις παρ΄όλη την θεραπευτική αγωγή που συνέστησε ο Κτηνίατρος και αποδεδειγμένα τήρησε ο αγελαδοτρόφος το ζώο δεν ανταποκρίθηκε.
5. Μικροβιακές μαστίδες αποδεδειγμένες εργαστηριακά που οδηγούν σε σφαγή την αγελάδα εφ΄όσον πλέον είναι ανιοικονομική η διατήρηση της λόγω της μειωμένης γαλ/γής.
6. Οι παθολογικές καταστάσεις – επιλποκές κατά τον τοκετό να καλύπτονται για ένα 20ήμερο πριν και μετά τον τοκετό.

Αιγοπρόβατα: Στους θανάτους να προστεθούν:
1. Δηλητηριάσεις από γεωργικά φάρμακα αποδεδειγμένα από εργαστηριακές αναλύσεις
2. από Παραφυματίωση
3. από προιούσα πνευμονία
4. από μικροβιακές αποβολές (χλαμυδίαση, σαλμονέλα κ.λ.π.)
5. Θάνατοι αμνοεριφίων από παγετό ή λοιπά φυσικά αίτια από την 1η ημέρα γέννησης και όχι μετά από 7ήμερο.
6. Γενικά εκτός της αποζημίωσης για απώλειες του ζωικού κεφαλαίου σύμφωνα με το προβλεπόμενο στον κανονισμό, αυτός πρέπει να συμπληρωθεί όπως ακριβώς ισχύει και στους αγρότες καλλιεργητές και στις επιπτώσεις των φυσικών αιτιών και θανάτων στην παραγωγή (κρέας, γάλα) και για μειώσεις πάνω από το 20% της ετήσιας παραγωγής του θιγόμενου κτηνοτρόφου αυτός να αποζημιώνεται όπως αντίστοιχα η διαδικασία τηρείται στους καλλιεργητές.

Ο κ. Σούρλας ζήτησε από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να προωθήσει άμεσα τις διαδικασίες με τις νομοθετικές ρυθμίσεις και για την τροποποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους και να στηριχτεί ο κτηνοτροφικός κλάδος.

 

FacebookTwitter

01-9999ff

footer1