5-6-2008

Ο Γ. ΣΟΥΡΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΡΛΑΣ


Την άμεση παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Φώτη Γκούπα ζήτησε ο Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Γιώργος Σούρλας προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της εξασφάλισης νερού για τα εκτρεφόμενα ζώα, και να ληφθούν όλα εκείνα τα μέτρα για τη μετεγκατάσταση των ζώων και την εξασφάλιση βοσκοτόπων, δεδομένου ότι το Φθινόπωρο ο Ταμιευτήρας της Κάρλας πρόκειται να ξαναγεμίσει.

Στην επιστολή του ο κ. Σούρλας, μεταξύ άλλων, αναφέρει:

«Οι κτηνοτρόφοι των περιοχών της Κοινότητας Κεραμιδίου και του Δ.Δ. Καναλίων του Δήμου Κάρλας, έχουν σήμερα τα ζώα τους (25.000 αιγοπρόβατα και 3.000 βοοειδή) μέσα στον Ταμιευτήρα της Κάρλας αξιοποιώντας τις χερσαίες εκτάσεις ως βοσκότοπο.

Με την συνεχιζόμενη ανομβρία τα υπάρχοντα λιμνάζοντα νερά και το μικρό ρέμα εντός του Ταμιευτήρα σήμερα έχουν στερέψει και είναι απαραίτητο να αρχίσουν να αντλούν τα αντλιοστάσια τα νερά της Τάφρου Τ1 (τα οποία πέφτουν στον Παγασητικό Κόλπο) για να γεμίσουν τόσο το μικτό ρέμα όσο και οι χώροι στους οποίους προϋπήρχαν λιμνάζοντα νερά για το πότισμα των ζώων.

Μοναδική λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος είναι να τεθούν σε λειτουργία άμεσα τα αντλιοστάσια τα οποία, σημειωτέον, είναι ήδη έτοιμα εδώ και δύο χρόνια αλλά δεν έχουν ακόμα παραληφθεί από τον φορέα της Κάρλας.

Θα πρέπει μάλιστα να επισημανθεί ότι τα νερά της Τάφρου Τ1 που έρχονται από τον Πηνειό, συνεχίζουν να πέφτουν στη σήραγγα και ακολούθως στον Παγασητικό με όλες τις γνωστές δυσμενείς επιπτώσεις για τον κόλπο.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, εκτιμώ ότι προβάλλει επιτακτική ανάγκη για άμεση ενεργοποίηση του φορέα της Κάρλας προκειμένου να τεθούν σε λειτουργία τα αντλιοστάσια.

Πέραν αυτού και δεδομένου ότι, ως γνωστόν, επίκειται η ολοκλήρωση του έργου της Κάρλας, επιβάλλεται από τώρα να δρομολογηθούν οι απαραίτητες ενέργειες για την μετεγκατάσταση των κτηνοτρόφων, κατά τον καταλληλότερο τρόπο, ούτως ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις στον κλάδο τους.

Θα πρέπει μάλιστα να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι ολόκληρη η περιοχή αυτή, η οποία ελέγχεται από τον φορέα της Κάρλας, έχει χαρακτηρισθεί από την Ε.Ε. ως "Ειδική Προστατευόμενη Περιοχή"».

FacebookTwitter

01-9999ff

footer1