11/10/2008

Γ. ΣΟΥΡΛΑΣ: ΕΥΝΟΪΚΕΣ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ


Ευνοϊκές χαρακτήρισε ο κ. Σούρλας τις ρυθμίσεις που συμπεριλήφθηκαν σε Νόμο που ψήφισε πρόσφατα η Βουλή και αναφέρονται σε θέματα κτηνοτροφίας.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στη διαμόρφωση αυτών των διατάξεων βοήθησε ουσιαστικά και οι ίδιος με προτάσεις του στις οποίες κατέληξε μετά από αλλεπάλληλες συναντήσεις και σχετικές συζητήσεις που είχε με τους κτηνοτρόφους του Νομού κατά την τελευταία 2ετία.

Οι βασικότερες νέες ρυθμίσεις που συμπεριλαμβάνονται στο Νόμο και αφορούν στον κλάδο των κτηνοτρόφων είναι:

1) ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

• Απλοποιείται η διαδικασία έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των κτηνοτροφικών μονάδων με τη δημιουργία επιτροπής, που ονομάζεται «Σταυλική Επιτροπή», στην οποία συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στην έδρα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

• Η αρμοδιότητα έκδοσης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ανατίθεται στις Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων αντί των οικείων Δήμων που ίσχυε μέχρι σήμερα.

• Καθορίζεται σαφές χρονοδιάγραμμα για την έκδοση, σε κάθε στάδιο, αδειών ίδρυσης των κτηνοτροφικών μονάδων, έγκρισης της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τέλος της άδειας λειτουργίας της μονάδας.

• Προβλέπονται αυστηρές ποινές στους Προϊσταμένους και τους αρμόδιους υπαλλήλους όταν δεν τηρούν τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα.

• Παλαιές κτηνοτροφικές μονάδες εντός 6 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου οφείλουν να υποβάλουν μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων προκειμένου να αποκτήσουν άδεια λειτουργίας των μονάδων τους.

2) ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΓΑ

• Για τις παρακάτω ασθένειες των ζώων:
α) Παραφυματίωση αιγών και προβάτων
β) Πνευμονία αιγοπροβάτων
γ) Λιστερίαση αιγοπροβάτων
δ) Λοιμώδη πλευροπνευμονία αιγοπροβάτων
ε) Νόσο οιδήματος αιγών
στ) Γαγγραινώδη μαστίτιδα βοοειδών
ζ) Κολιβακιλική μαστίτιδα βοοειδών
η) Μετατόπιση ηνύστρου βοοειδών
θ) Ειλεό βοοειδών
ι) Ατυχήματα – Κατάγματα βοοειδών
ια) Νοζεμίαση μελισσοσμηνών
ιβ) Σηψηγονία μελισσοσμηνών
ιγ) Παθολογικές καταστάσεις τοκετού

• Για ζημιές από:
α) Σεισμό
β) Κατολισθήσεις και καθιζήσεις εδάφους
γ) Πυρκαγιά
δ) Κεραυνούς
ε) Επιθέσεις αγρίων ζώων

3) ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΣ

• Για τον έλεγχο παραγωγής και προστασίας του ντόπιου γάλακτος και κρέατος ιδρύεται ο Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛΟΓΑΚ) και έτσι, με την ύπαρξη του Οργανισμού αυτού, δεν θα μπορούν τα εισαγόμενα κρέατα και γάλατα να βαπτίζονται ελληνικά. Αντιμετωπίζεται έτσι το πρόβλημα της παραπλάνησης του καταναλωτικού κοινού από την ελληνοποίηση των κρεάτων που εισάγονται από την Ε.Ε. και τις τρίτες χώρες.

• Ο ΕΛΟΓΑΚ μπορεί να χορηγεί, σε περίπτωση ανάγκης, στους Έλληνες κτηνοτρόφους διάφορες οικονομικές ενισχύσεις για την προμήθεια ζωοτροφών.

4) ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

• Όλα τα κτηνιατρικά φάρμακα θα έχουν την ίδια τιμή σε όλη την Ελλάδα και θα δίδονται με κτηνιατρική συνταγή από τους τοπικούς κτηνιάτρους.

Πέραν των παραπάνω, όπως διαβεβαίωσε τον κ. Σούρλα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κοντός, στις προθέσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου είναι να προβεί και σε άλλες ρυθμίσεις που θα κριθούν ως αναγκαίες και θα προταθούν από τον κλάδο των κτηνοτρόφων, τις οποίες θα συμπεριλάβει σε σχετικό Νομοσχέδιο που θα καταθέσει σύντομα στη Βουλή.

FacebookTwitter

01-9999ff

footer1