23/8/2008

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ Γ. ΣΟΥΡΛΑ


Ενόψει της συζήτησης του Νομοσχεδίου για την κτηνοτροφία για την κτηνοτροφία την προσεχή εβδομάδα στη Βουλή ο Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Σούρλας συναντήθηκε με τους Προέδρους Αγροτικών Συν/σμών και Συλλόγων του Νομού παρουσία και του Προέδρου της ΕΑΣ Βόλου κ. Νικήτα Πρίντζου.

Οι κτηνοτρόφοι, αφού αναφέρθηκαν στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και στη δεινή θέση που έχει περιέλθει η κτηνοτροφία, εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για τις βελτιώσεις που αναμένονται με τις νέες ρυθμίσεις αλλά και αναφέρθηκαν και σε ζητήματα που δεν συμπεριλαμβάνονται στο νομοσχέδιο και χρίζουν άμεσης αντιμετώπισης.

Θεωρούν θετικές τις διατάξεις που ρυθμίζονται θέματα κτηνοτροφίας όπως:

1) Γίνεται η Σταυλική Επιτροπή για την εγκατάσταση και λειτουργία κτηνοτροφικών μονάδων με συμμετοχή Δασολόγου και Αρχαιολόγου ( με χρονικά όρια έκδοσης άδειας).
2) Απλοποιείται η διαδικασία αδειών παλαιών κτηνοτροφικών μονάδων στα δύο χρόνια.
3) Ο ΕΛΓΑ καλύπτει καινούριες ζημιογόνες ασθένειες, περίπου άλλες 20.
4) Ο ΕΛΟΓ γίνεται ΕΛΟΓΑΚ με ισοζύγιο και στο κρέας.
5) Δυνατότητα επιχορήγησης των κτηνοτρόφων για την αγορά ζωοτροφών με απόφαση του Δ.Σ. ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.
6) Κατάργηση του ποσού για την ενεργοποίηση των ατομικών δικαιωμάτων.
7) Ρυθμίζονται χρέη των Γεωργικών Συν/σμών και διαγράφονται όλα τα πρόστιμα και δίνει τη δυνατότητα πώλησης δεσμευμένων ακινήτων.

8) Διατίμηση στο κτηνιατρικό φάρμακο με συνταγογράφηση ώστε το κτηνιατρικό φάρμακο να έχει ίδια τιμή σε όλη την Ελλάδα.

Οι κτηνοτρόφοι πρότειναν να ενταχθούν στο Νομοσχέδιο διατάξεις με τις οποίες πρέπει να ρυθμιστούν κάποια προβλήματα όπως:

1) Να επιδοτηθούν τα εμβόλια για τις ασθένειες που δεν καλύπτει ο ΕΛΓΑ όπως η Λοιμώδης Αγαλαξία (Παρμάρα) και η Χλαμιδίαση.
2) Δευτεροβάθμια Επιτροπή εκτίμησης ζημιών από το ΕΛΓΑ με τη συμμετοχή κτηνοτρόφου και γεωτεχνικού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
3) Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την άδεια λειτουργίας των κτηνοτροφικών μονάδων να ελέγχεται και να υπογράφεται από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση για όλες τις κατηγορίες και να καταργηθούν τα παράβολα με σύντομο χρονοδιάγραμμα εγκρίσεως.
4) Να ρυθμιστούν ή να αποζημιωθούν ή να αποκατασταθούν οι πληγέντες από τη δημιουργία του Ταμιευτήρα της Κάρλας.

Ο κ. Σούρλας ανέλαβε την υποχρέωση τις προτάσεις των κτηνοτρόφων να τις καταθέσει στη Βουλή κατά τη συζήτηση του Νομοσχεδίου.

Τέλος, αφού συζητήθηκαν και άλλα θέματα που αφορούν στην κτηνοτροφία, ο κ. Σούρλας πρότεινε να πραγματοποιηθεί μία πανελλαδική συνάντηση των κτηνοτρόφων στο Αλμυρό – όπου συστήθηκε ο πρώτος Κτηνοτροφικός Σύλλογος της χώρας το 1903- και να τιμηθεί ο πρωτεργάτης Ηλίας Φυτιλής, πρόταση που έγινε αποδεκτή απ' όλους.

FacebookTwitter

01-9999ff

footer1