7/8/2009

Γ. ΣΟΥΡΛΑΣ: ΣΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η ΕΥΘΥΝΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΙΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ


Αυτό προκύπτει από την απάντηση της διοίκησης του ΕΛΓΑ σε σχετικό υπόμνημα των σιτοπαραγωγών του νομού που διαβίβασε ο Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Σούρλας.

Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων στην απάντηση αναφέρεται ότι Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας δεν απέστειλε σχετικά στοιχεία τιμών για το έτος 2007 και μάλιστα δεν έχει αποστείλει αντίστοιχα στοιχεία τιμών παραγωγού από το έτος 2004 και μετά.

Προκειμένου λοιπόν να γίνει ο υπολογισμός των ενισχύσεων και να πληρωθούν όλες, οι επιλέξιμες για το πρόγραμμα, καλλιέργειες του Νομού χρησιμοποιήθηκε για όλα τα προϊόντα του Νομού ως αξία έτους 2007 η αντίστοιχη μέση τιμή της Χώρας.

Για το λόγο αυτό παρόλο που η καλλιέργεια έχει ενταχθεί από τον ΕΛ.Γ.Α. στο πρόγραμμα ως επιλέξιμη δεν θα καταβληθούν ενισχύσεις, αφού κατά τον υπολογισμό της ενίσχυσης δεν προκύπτει μείωση εισοδήματος.

Για την δυσάρεστη εξέλιξη του σοβαρού αυτού προβλήματος ο κ. Σούρλας θα ενημερώσει τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Χατζηγάκη κατά την προγραμματισμένη για την προσεχή Δευτέρα 10 Αυγούστου συνάντησή τους κατά την οποία θα εξεταστούν διάφορα θέματα του νομού.

Σκοπός του είναι να διερευνηθεί δυνατότητα καταβολής αποζημιώσεως στους σιτοπαραγωγούς του Ν. Μαγνησίας όπως και στους άλλους Θεσσαλικούς νομούς για την ζημιά που έπαθε η παραγωγή τους από την ξηρασία του 2007 και να αποκατασταθεί η αδικία που έγινε εις βάρος τους χωρίς δική τους υπαιτιότητα.

FacebookTwitter

01-9999ff

footer1