10-11-2007

ΔΗΛΩΣΗ Γ. ΣΟΥΡΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ


Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. Γιώργος Σούρλας, αναφερόμενος στη στρατηγική της κυβέρνησης για τον εκσυγχρονισμό του ασφαλιστικού συστήματος, δήλωσε:

Είναι γνωστό και κοινά παραδεκτό πως το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας μας χαρακτηρίζεται από στρεβλώσεις και αδικίες που θίγουν πρωτίστως τα συμφέροντα των οικονομικά ασθενέστερων και έπονται οι «έχοντες και κατέχοντες».

Η επίλυση αυτού του τεράστιου ζητήματος μετατίθεται επί δεκαετίες καθώς οι κυβερνήσεις του παρελθόντος, επιμελώς, δεν άγγιξαν τα προβλήματα του ασφαλιστικού συστήματος με αποτέλεσμα αυτά να διογκώνονται και η αντιμετώπιση τους να μετατρέπεται σε όλο και δυσχερέστερη.

Βάσει αυτών των δεδομένων είναι σαφές πως η ανάγκη επιβολής αλλαγών και μεταρρυθμίσεων προβάλλει επιτακτική. Στόχος μας είναι η ασφάλεια των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων με τη δημιουργία ενός συστήματος απαλλαγμένου από παθογένειες του παρελθόντος. Να αισθάνονται βέβαιοι πως οι παροχές και οι συντάξεις που καταβάλλουν, δεν πρόκειται να θιγούν σε καμία περίπτωση. Εργαζόμαστε και θέλουμε να συνεργαζόμαστε με όλες τις πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις για να δημιουργήσουμε μαζί ένα σύγχρονο, δίκαιο, βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα.

Προς αυτή την κατεύθυνση η κυβέρνηση έχει χαράξει σαφή στρατηγική που αποτελείται από δέκα βασικούς άξονες, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή. Συγκεκριμένα προωθείται:

1. Αναδιάρθρωση των ασφαλιστικών φορέων και εξορθολογισμός της διαχείρισης τους.

2. Ενοποίηση των ταμείων και κλάδων που σήμερα φτάνουν τους 155, προκειμένου να εξασφαλιστεί η οικονομία κλίμακος και να περιοριστεί η σπατάλη.

3. Αποτελεσματική αξιοποίηση της ακίνητης και της κινητής περιουσίας τους, για την οποία πρόσφατα ψηφίστηκε νέο θεσμικό πλαίσιο.

4. Αποφασιστική αντιμετώπιση της ανασφάλιστης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής.

5. Κάρτα κοινωνικής ασφάλισης για να διευκολύνεται ο έλεγχος και η διασταύρωση στοιχείων.

6. Εξυγίανση των κλάδων ασθενείας.

7. Κίνητρα για την προαιρετική παραμονή στην εργασία όσων επιθυμούν και πέραν των ορίων συνταξιοδότησης. Όποιος το επιθυμεί, με κίνητρο την καλύτερη τελική σύνταξη, να παραμείνει με μερική ή πλήρη απασχόληση δύο ή τρία χρόνια προαιρετικά στην εργασία του.

8. Θωράκιση του συστήματος για να εκλείψει μια για πάντα το φαινόμενο των πλασματικών αναπηρικών συντάξεων.

9. Εξυγίανση του θεσμού των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων και χαρακτηρισμός ορισμένων επαγγελμάτων που σήμερα δεν εντάσσονται στον κατάλογο των βαρέων και ανθυγιεινών.

10. Δημιουργία μόνιμου μηχανισμού αυτόματης ενίσχυσης των οικονομικά ασθενέστερων συνταξιούχων και καθιέρωση από το 2009 κατώτατης εθνικής σύνταξης πάνω από τα όρια της φτώχειας.

Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να λάβει σοβαρά υπόψη της, στο πλαίσιο του διαλόγου για το Ασφαλιστικό, πέρα από τους παραπάνω άξονες, οτιδήποτε άλλο προταθεί υπεύθυνα από τις πολιτικές δυνάμεις και τους κοινωνικούς εταίρους προκειμένου όλοι μαζί, να δημιουργήσουμε μαζί ένα ασφαλιστικό σύστημα που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων.

FacebookTwitter

01-9999ff

footer1