Βόλος 10/12/2005

Γ. Σούρλας: Η αλήθεια για τον Πιουριφόι,
με αφορμή τις δηλώσεις του Αμερικανού Πρέσβη Ρις

 

Μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Πρέσβη κ. Τσαρλς Ρις, ορισμένοι θέλησαν να τις παρουσιάσουν ως παρόμοιες με εκείνες του Τζον Πιουριφόι, Αμερικανού Πρέσβη στην Αθήνα το 1952 , που συνέβαλαν στην άνοδο της «δεξιάς» στην εξουσία.

Πράγματι τότε έγινε ωμή παρέμβαση του Πιουριφόι, επιβάλλεται όμως για την ιστορική αλήθεια να δούμε ποιοι την αποδέχθηκαν, ποιος ήταν ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος και ποιες δυνάμεις είχαν την πλειοψηφία στην Βουλή.

Ο Πλαστήρας στις 27 Οκτωβρίου του 1951 ανέλαβε και πάλι Πρωθυπουργός συμμαχικής Κυβέρνησης, που συγκροτούσε ένα αντιδεξιό μέτωπο.

Στις 14 Μαρτίου 1952 εκδόθηκε επίσημη ανακοίνωση της Αμερικανικής Πρεσβείας: «Ο Αμερικανικός πρέσβυς εδέχθη την πρωΐαν τον Δ/τήν του Πολιτικού Γραφείου του Προέδρου της Κυβέρνησης κ. Μοάτσον. Ο Αμερικανός πρέσβυς παρεκάλεσε τον κ. Μοάτσον να διαβεβαιώσει τον Πλαστήραν ότι η Κυβέρνησης των ΗΠΑ συμμερίζεται και επιδοκιμάζει την παρά του στρατηγού εκφρασθείσα αντίθεσιν εις την συμπεριφορά της απλής αναλογικής (που είχε προταθεί από τον Σ. Βενιζέλο) ως εκλογικού συστήματος εν Ελλάδι. Η αμερικάνικη κυβέρνησις πιστεύει ότι η επάνοδος εις το σύστημα της απλής αναλογικής με την αναπόφευκτον συνέπειαν συνεχούς κυβερνητικής αστάθειας θα είχε τόσον ολέθριον επίδρασιν επί της αποδοτικής χρησιμοποιήσεως της προς την Ελλάδα αμερικάνικης βοήθειας, ώστε η αμερικάνικη πρεσβεία θεωρεί εαυτήν υποχρεωμένην να προβή εις την ανακοίνωσιν επιδοκιμασίας του κ. Πρωθυπουργού επί του προκειμένου ζητήματος»

Στις 19 Αυγούστου 1952 ο Αμερικανός πρέσβυς δήλωνε στην εφημερίδα «Ακρόπολις»: « Η Ελληνική πολιτική κατάστασις πρέπει να εκκαθαρισθή άπαξ δια παντός. Μόνη υπάρχουσα οδός είναι η διεξαγωγή εκλογών και μόνος σύστημα δια την ανάδειξιν ισχυράς κυβερνήσεως είναι το πλειοψηφικόν».
Η επιθυμία του Αμερικανού πρέσβη ικανοποιήθηκε! Οι αντιστάσεις όσες υπήρχαν του Βενιζέλου και Παπανδρέου κάμφθηκαν. Η Βουλή, στην οποία την πλειοψηφία είχαν οι αντιδεξιές δυνάμεις ψήφισαν τις 12 Σεπτεμβρίου 1952 το πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα και οι εκλογές ορίσθηκαν στις 16 Νοεμβρίου.

Στις εκλογές εκείνες υπονομεύτηκε και πάλι ο Πλαστήρας από την αριστερά με τις δηλώσεις του ν. Ζαχαριάδη: «Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ Πλαστήρα και Παπάγου. Και οι δύο είναι λακέδες της Αμερικανοκρατίας... Ο Πλαστήρας είναι πιο επικίνδυνος από τον Παπάγο γιατί εμφανίζεται με δημοκρατική μάσκα... Τι Πλαστήρας, τι Παπάγος, όλοι οι σκύλοι μια γενιά».

Ο Παπάγος βγήκε θριαμβευτής με 240 έδρες και ποσοστό 49,22%. Ο Γεώργιος Παπανδρέου αρχηγός του Δημοκρατικού Σοσιαλιστικού κόμματος διασώθηκε κοινοβουλευτικά με τη στήριξη του Συναγερμού στην Αχαΐα. Δίδοντας ψήφο εμπιστοσύνης στην Κυβέρνηση του Παπάγου αναφέρει «... ότι θα παράσχω ψήφο εμπιστοσύνης εις την Κυβέρνησιν. Και τη ψήφον εμπιστοσύνης επιθυμώ να συνοδεύσω με την θερμήν ευχήν, όπως η Κυβέρνησις του Συναγερμού, η οποία περιεβλήθη με τόσον ισχυράν κοινοβουλευτικήν δύναμιν, δικαιωσή τας προσδοκίας του δοκιμαζόμενου Ελληνικού λαού».

Αυτή είναι η ιστορική αλήθεια, και κάποιοι αυτοχριζόμενοι «προοδευτικοί» ας μην ανακαλούν στην μνήμη μας γεγονότα που τους βαρύνουν.

FacebookTwitter

01-9999ff

footer1