17-10-2014

Ο Γ. ΣΟΥΡΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Στην ομιλία του στο Συνέδριο «Για το Δίκαιο της Προστασίας του Περιβάλλοντος», που διοργανώνουν η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου, ο Γενικός Γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Γ. Σούρλας, ανέφερε ότι το περιβάλλον είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα για την διασφάλιση της υγείας και της ποιότητας ζωής.

Τόνισε ότι, η προστασία του περιβάλλοντος είναι εθνική προτεραιότητα και επιτακτικό αίτημα της κοινωνίας για την επιβίωση του ανθρώπου και την εξασφάλιση της οικολογικής ισορροπίας. Για το λόγο αυτό επιβάλλεται να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να τεθεί τέρμα σε όλα αυτά τα φαινόμενα που συνθέτουν το ζοφερό σκηνικό του «βιασμού» και της καταστροφής του περιβάλλοντος.

Στη συνέχεια ανέφερε ότι, για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και γενικότερα για την προάσπιση και προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την εξυγίανση της πολιτικής ζωής επιβάλλεται να αποκτήσουμε ένα ηθικό - κοινωνικό υπόβαθρο. Μια κοινωνία με πολίτες με ηθική συνείδηση μια κοινωνία που να ασκεί αυστηρό κοινωνικό έλεγχο, παράγοντες που δυστυχώς έχουν ατονήσει. Διανύσαμε μια περίοδο, κατά την οποία επικρατούσε η αντίληψη ότι οι κλέφτες, οι απατεώνες, οι καταχραστές του δημοσίου χρήματος είναι οι ικανοί, οι έξυπνοι, οι επιτυχημένοι.

Πρέπει να αντιληφθούν οι πάντες ότι ο πολιτικός, ο πολίτης, ο δημόσιος λειτουργός, ο δημόσιος υπάλληλος, πρέπει καθημερινά με τη συμπεριφορά του όχι μόνο φραστικά, θεωρητικά, αλλά έμπρακτα να επιβεβαιώνει ότι ενεργεί μέσα στα πλαίσια της ηθικής και της εντιμότητας.

Έτσι μόνο μπορούμε βάσιμα να προσδοκούμε, ότι θα προστατεύσουμε, όχι μόνο το περιβάλλον, αλλά θα ανατάξουμε τη βαριά κατάσταση στη χώρα».

FacebookTwitter

01-9999ff

footer1