29/1/2002

Σκοποί Παμμαγνησιακού Αντιναρκωτικού Μετώπου


Με πρωτοβουλία εκατοντάδων πολιτών του Νομού Μαγνησίας ιδρύθηκε Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία Παμμαγνησιακό Αντιναρκωτικό Μέτωπο (Π.Α.ΜΕ).

Οι σκοποί του σωματείου που αναγνωρίστηκε με την υπ' αριθμ. 207/2002 απόφαση του μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, είναι:

1. Η συμβολή στην πρόληψη, την καταστολή της χρήσης και διάδοσης των ναρκωτικών ουσιών, στην απεξάρτηση των εθισμένων ατόμων και την κοινωνική τους επανένταξη.

2. Η υπεύθυνη πληροφόρηση και ενημέρωση της κοινωνίας επί των πάσης φύσεως προβλημάτων (ιατρικών, κοινωνικών, οικονομικών), που δημιουργούνται από τη διάθεση και τη χρήση ναρκωτικών ουσιών.

3. Η υποστήριξη των προσπαθειών όλων των φορέων, που συμμετέχουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών.

4. Η με κάθε νόμιμο τρόπο παρέμβαση στις αρμόδιες υπηρεσίες της Πολιτείας για την ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών στο Νομό Μαγνησίας προς αντιμετώπιση του προβλήματος.

Μεταξύ των επιδιώξεων του Π.Α.ΜΕ είναι και η ολοκλήρωση έρευνας την οποία διενεργούν ειδικοί επιστήμονες στο μαθητικό δυναμικό του Νομού Μαγνησίας προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση και η επί μέρους παράμετροι του προβλήματος τοπικά.

FacebookTwitter

01-9999ff

footer1