Μαγνησία

8-5-2009

Συνάντηση Γ. Σούρλα με τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής Μεσογειακών Αγώνων

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για τους Μεσογειακούς Αγώνες στη Βουλή


Εν όψει της συζήτησης του νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή, ο Αντιπρόεδρος της Βουλής Γ. Σούρλας, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής των Μεσογειακών Αγώνων κ. Νεόφυτο Ερωτόκριτο, και ενημερώθηκε σχετικά με την πορεία της προετοιμασίας για τη διεξαγωγή τους και για τις απόψεις του για το νομοσχέδιο.

Ο κ. Νεόφυτος διαβεβαίωσε ότι τηρείται απαρέγκλιτα το χρονοδιάγραμμα, όπως προβλέπει ο σχετικός φάκελος. Προωθούνται όλες οι διαδικασίες για την ανοικοδόμηση του μεσογειακού χωριού και η δημοπράτηση θα γίνει εντός του έτους, νωρίτερα μάλιστα από τον προβλεπόμενο χρόνο. Επίσης, γίνονται όλες οι αναγκαίες ενέργειες για την κατασκευή του κωπηλατοδρομίου, του ιστιοπλοϊκού κέντρου και του σκοπευτηρίου. Εντός των προσεχών μηνών, θα ολοκληρωθεί και η μελέτη για το τραμ του Βόλου, ενώ σε ό,τι αφορά την ηλεκτροκίνηση Βόλου-Λάρισας, ο Γ. Σούρλας αναφέρθηκε στη δέσμευση του Πρωθυπουργού.

Ως προς το νομοσχέδιο ο. κ. Σούρλας τόνισε ότι με την ψήφισή του εξασφαλίζεται το απαιτούμενο νομικό πλαίσιο για τη διοργάνωση και τη διεξαγωγή των Μεσογειακών Αγώνων.

Με την ευελιξία που παρέχεται στους διοργανωτές αντιμετωπίζονται ιδιαίτερες ανάγκες των Μεσογειακών Αγώνων, και όλα αυτά με την απαραίτητη εποπτεία από το κράτος, ώστε να διασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα και η διαφάνεια.

Ειδικότερα, προβλέπεται η σύσταση και λειτουργία Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας και μοναδικό μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο, κατά το πρότυπο της λειτουργίας Ανωνύμου Εταιρείας για τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων.

  •  Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 28.000.000 ευρώ, που θα καλυφθούν από το Ελληνικό Δημόσιο
  •  Η συνολική δαπάνη για λειτουργικά έξοδα και δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων εκτιμάται στο ποσό των 87.000.000 €.
  •  Προβλέπεται η συγκρότηση δεκαπενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου.
  •  Ορίζεται Συντονιστική Επιτροπή για τον καλύτερο συντονισμό των δράσεων της Εταιρείας, η οποία αποτελείται από τους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων Πολιτισμού (Γ.Γ.Α.), Εσωτερικών, Οικονομίας & Οικονομικών, ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Απασχόλησης, Υγείας και Τουρισμού, καθώς και από τον Πρόεδρο ή Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας.
  •  Παρέχεται η δυνατότητα για αναγκαστικές απαλλοτριώσεις ακινήτων, και μάλιστα με κατεπείγουσα διαδικασία, αφού εξυπηρετούν σκοπούς δημόσιας ωφέλειας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διοργάνωση της Πολιτιστικής Μεσογειάδας.

Στη διαρκή κοινοβουλευτική επιτροπή, όπου θα εισαχθεί για συζήτηση το νομοσχέδιο, θα δοθεί η δυνατότητα για παρατηρήσεις και προτάσεις. Ωστόσο, επισημαίνει ο Γ. Σούρλας, επειδή το δεκαπενταμελές Δ.Σ. θα είναι δυσλειτουργικό, θα πρέπει να συσταθεί μια ολιγομελής Εκτελεστική Επιτροπή.

Για την άρτια προετοιμασία και διεξαγωγή των Μεσογειακών αγώνων θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια. Πρόκειται για μια μεγάλη ευκαιρία για τη Μαγνησία, ιδιαίτερα σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης, που μπορεί να προβληθεί και να αναπτυχθεί, αφού θα γίνουν σημαντικά έργα και θα μετάσχουν περίπου 3.300 αθλητές, 1.500 δημοσιογράφοι, 900 μέλη της Μεσογειακής Οικογένειας, 10.000 εθελοντές και 500.000 θεατές. Στους αγώνες περιλαμβάνονται 29 αγωνίσματα και συμμετέχουν 23 χώρες της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου, τα δε χαρακτηριστικά τους, καθώς και οι απαιτήσεις διοργάνωσής τους είναι εξαιρετικά υψηλές και εφάμιλλες των Ολυμπιακών Αγώνων.

FacebookTwitter

01-9999ff

footer1