Μαγνησία

30-7-2008

O Γ. ΣΟΥΡΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ


Με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της επιτροπής των Μεσογειακών Αγώνων ο Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Γεώργιος Σούρλας επισημαίνει ότι πρέπει να αρχίσουν άμεσα οι διαδικασίες για την κατασκευή του Μεσογειακού Χωριού, ώστε να ολοκληρωθεί εγκαίρως και να μη επαναληφθούν οι εκτροπές που σημειώθηκαν κατά την ανέγερση του Ολυμπιακού Χωριού.

Συγκεκριμένα, στην επιστολή του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι: Το Mεσογειακό Xωριό είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα και το σημαντικότερο προς αξιοποίηση για την Μαγνησία μετά τους αγώνες.

Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο έργο αφού σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του φακέλου υποψηφιότητας θα πρέπει:

• Nα κατασκευασθούν 149 κτίρια. Tα διαμερίσματα θα ανέλθουν σε 1.068

• Ο συνολικός αριθμός κλινών θα ανέλθει σε 6.300.

• Η συνολική έκταση που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση του προγράμματος ανέρχεται σε 370 περίπου στρέμματα.

• Με βάση τα οικονομικά δεδομένα του Ολυμπιακού χωριού η δαπάνη κατασκευής, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 170.000.000€ εκτός από το κόστος απαλλοτριώσεων.
Μετά απ΄όλα αυτά επισημαίνει ο κ. Σούρλας στην επιστολή του.

Επιτακτική προβάλλει η ανάγκη να αρχίσουν άμεσα οι διαδικασίες για την κατασκευή του Μεσογειακού χωριού προκειμένου να έχει ολοκληρωθεί εγκαίρως πριν την έναρξη των αγώνων και να μη επαναληφθούν τα όσα απαράδεκτα διαδραματίσθηκαν με την ανέγερση του Ολυμπιακού χωριού. Συγκεκριμένα, λόγω του περιορισμένου χρόνου που προφανώς άφησαν οι υπεύθυνοι να διαρρεύσει άπρακτος, συνέβησαν τα εξής:

α. Η υπογραφή εργολαβικών συμβάσεων κατασκευής με ποσοστά εκπτώσεων της τάξεως του 9% επειδή δεν υπήρχαν τα χρονικά περιθώρια επαναδημοπράτησης των Έργων.

β. Η καταβολή πριμ έγκαιρης περαίωσης των κατασκευών το οποίο στην περίπτωση του Ο.Χ. ανήλθε σε 14.500.000€ περίπου, ποσό που αντιπροσωπεύει το 4% του οικιστικού κατασκευαστικού προγράμματος

γ. Η επιλογή ταχύτερων κατασκευαστικών μεθόδων λόγω του πιεστικού χρονοδιαγράμματος με αποτέλεσμα εκπτώσεις στην ποιότητα των κατασκευών.

δ. Ο μη επαρκής προσδιορισμός των συμβατικών υποχρεώσεων των κατασκευαστών Αναδόχων, με αποτέλεσμα πληθώρας αμφισβητήσεων εκ μέρους των και διεκδικήσεων προσθέτων αποζημιώσεων μέσω αγωγών που ανέρχονται σε 60.000.000€ περίπου.

Μετά απ΄όλα αυτά, επισημαίνει ο κ. Σούρλας,σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπονται καθυστερήσεις, παρεκκλίσεις, υπερβάσεις, δηλαδή επανάληψη των όσων απαράδεκτων συνέβησαν με το Ολυμπιακό Χωριό.

FacebookTwitter

01-9999ff

footer1