Μαγνησία

4/8/2008

ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ Δ΄ ΚΠΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ


Να γίνει η Μαγνησία τρίτος πόλος ανάπτυξης για την χώρα μας και ταυτόχρονα διεθνές τουριστικό, αθλητικό και συνεδριακό κέντρο. Αυτές πρέπει να είναι οι επιδιώξεις που είναι εφικτές, όχι βάσει επιθυμιών αλλά των προϋποθέσεων και των δυνατοτήτων που υπάρχουν.

Τρίτος πόλος ανάπτυξης

Μπορεί να γίνει η Μαγνησία τρίτος πόλος ανάπτυξης γιατί βρίσκεται μεταξύ Θεσσαλονίκης και Αθήνας, διαθέτει και μπορεί να αναπτύξει το πιο άρτιο συγκοινωνιακό δίκτυο στην περιφέρεια της χώρας. Αποτελεί το σημαντικότερο συγκοινωνιακό κόμβο αφού διαθέτει λιμάνια, δύο αεροδρόμια, σιδηροδρομικό δίκτυο και διασχίζεται από τον εθνικό δρόμο Πάτρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Εύζωνοι (ΠΑΘΕ). Ένας τέτοιος κόμβος προσφέρει όλα τα πλεονεκτήματα διακίνησης εμπορευμάτων και προϊόντων αλλά εξασφαλίζει και ταχεία πρόσβαση όσων εμπλέκονται με το επιχειρείν. Έτσι λοιπόν μπορούν να αναπτυχθούν δραστηριότητες αντίστοιχες με εκείνες των δύο μεγάλων κέντρων: Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

Διεθνές κέντρο αθλητισμού

Την προοπτική και τις δυνατότητες να καταστεί η Μαγνησία διεθνές κέντρο αθλητισμού το επιβεβαιώνουν τα μέχρι τώρα γεγονότα. Οι Ολυμπιακοί αγώνες που διεξήχθησαν στο Βόλο το 2004, οι Πανευρωπαϊκοί Ενόργανης Αγωνιστικής Γυμναστικής το 2006 και οι Μεσογειακοί Αγώνες του 2013 καταδεικνύουν τις προοπτικές που διαγράφονται. Πρόκειται για επιλογές από διεθνείς οργανισμούς που αποφασίζουν με αυστηρά αντικειμενικά κριτήρια και είναι προφανές ότι βρήκαν συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι άλλων πόλεων και κρατών. Ακόμη έχουν δημιουργηθεί σημαντικές αθλητικές υποδομές που με τους Μεσογειακούς Αγώνες θα ενισχυθούν ακόμη περισσότερο.

Διεθνές τουριστικό κέντρο

Ήδη αναφέρθηκε μία σημαντική προϋπόθεση για την τουριστική ανάπτυξη της Μαγνησίας και την ανάδειξή της σε διεθνές τουριστικό κέντρο. Και αυτή είναι το συγκοινωνιακό δίκτυο. Τα αεροδρόμια της Σκιάθου και της Ν. Αγχιάλου, όπως αναπτύσσονται, προσφέρουν τεράστιες δυνατότητες μετακίνησης τουριστών από όλο τον κόσμο. Διαθέτει η Μαγνησία μοναδικά τοπία και γεωγραφικά διαμερίσματα που μπορούν να ικανοποιήσουν όλες τα προτιμήσεις των επισκεπτών. Ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία, οι αρχαιότητες και πολλά άλλα μπορούν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον ακόμη και απαιτητικών επισκεπτών.

Συνεδριακό κέντρο

Είναι ένας τομέας στον οποίο υπολείπεται η Μαγνησία και επιτακτική προβάλλει η ανάγκη να δραστηριοποιηθεί προς την κατεύθυνση αυτή, εφόσον διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις όπως έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω. Το συνεδριακό κέντρο θα δώσει την δυνατότητα προβολής του νομού, αύξησης των θέσεων εργασίας, σημαντικής αύξησης της οικονομίας αφού από στοιχεία που υπάρχουν κάθε τουρίστας αφήνει 80 ευρώ την ημέρα κατά μέσω όρο ενώ κάθε σύνεδρος 400 ευρώ. Πρόκειται για μία δραστηριότητα η οποία δεν επιβαρύνει το περιβάλλον και μπορεί να αναπτυχθεί όλο το χρόνο και μάλιστα πολύ περισσότερο όχι τους θερινούς μήνες που παρατηρείται τουριστική κίνηση.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

Από την στιγμή που έχουν τεθεί οι στόχοι αυτοί, πρέπει να γίνει συστηματική προσπάθεια σχεδιασμού και υλοποίησης και συγκεκριμένα:

Μελέτες

Για την συνολική ανάπτυξη του νομού αλλά και για τον κάθε τομέα χωριστά επιβάλλεται να υπάρξουν ολοκληρωμένες μελέτες. Ειδικοί επιστήμονες βάσει της διεθνούς εμπειρίας και των τοπικών δεδομένων να εκπονήσουν μελέτες με σχεδιαγράμματα και χρονοδιαγράμματα, πάντα σε συνεργασία με τις τοπικές υπηρεσίες.

Συμμετοχή των πολιτών

Όλων αυτών των προγραμμάτων και των επιδιώξεων πρέπει να είναι ενήμεροι οι τοπικοί φορείς. Οι πολίτες πρέπει να αισθάνονται ότι είναι συμμέτοχοι σε όλες τις φάσεις της επίτευξης αυτής της αναπτυξιακής πορείας και πρωτίστως ότι θα είναι επ' ωφελεία της ποιότητας ζωής και της τοπικής οικονομίας. Είναι διαπιστωμένο ότι χωρίς την ουσιαστική στήριξη των τοπικών παραγόντων και των πολιτών δεν μπορεί να προχωρήσει καμία προσπάθεια.

Εξασφάλιση πιστώσεων

Πρέπει να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες χρηματοδότησης από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, τόσο για να ολοκληρωθούν τα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη, αλλά και για νέες υποδομές που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των στόχων που θέσαμε. Μεγάλη ευκαιρία και δυνατότητα παρέχεται από την προετοιμασία διεξαγωγής των Μεσογειακών Αγώνων που έρχονται να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τις αθλητικές υποδομές και να συμβάλλουν ώστε να καταστεί η Μαγνησία ένα διεθνές αθλητικό κέντρο. Το σημαντικότερο βέβαια είναι η εξασφάλιση πόρων από το Δ΄ΚΠΣ, από το οποίο πρέπει να εξασφαλιστεί το μέγιστο δυνατόν, με μελέτες τεκμηριωμένες, οι οποίες θα πρέπει να υποβληθούν εγκαίρως.

Και αυτό θα πρέπει να είναι το πρώτιστο μέλημά μας.

 

FacebookTwitter

01-9999ff

footer1