Μαγνησία

17-12-2007

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ κ. ΣΟΥΡΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΡΙΑΣ-ΛΕΧΩΝΙΩΝ


Την πεδινή χάραξη προκρίνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για την παράκαμψη Αγριάς-Λεχωνίων.

Αυτή την απάντηση έδωσε η ηγεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ στον Αντιπρόεδρο της Βουλή κ. Γ. Σούρλα σε αναφορά που κατέθεσε μέσω της Βουλής, μετά από σχετικό αίτημα των Δημάρχων Σηπιάδος, Αγριάς, Μηλεών, Μουρεσίου, Αφετών, Αργαλαστής και του Κοινοτάρχη Τρικερίου.

Συγκεκριμένα το Υπουργείο στην απάντησή του αναφέρει :

1. Το ΥΠΕΧΩΔΕ με σύμβαση που υπογράφει στις 3-2-2004, εποπτεύει ως προϊσταμένη αρχή τη μελέτη του θέματος. Η πορεία της χάραξης της οδού της μελέτης αυτής, αφ΄ενός μεν παρακάμπτει τον οικισμό Αγριάς ταυτίζοντας την με την προβλεπόμενη από το εγκεκριμένο σχέδιο Πόλεως περιφερειακή οδό του οικισμού, αφ΄ετέρου δε παρακάμπτει το Ανω και Κάτω Λεχώνια ακολουθώντας πεδινή χάραξη. Υψομετρικά ευρίσκεται σε χαμηλό επίχωμα κατ΄ απαίτηση των τοπικών αρχών της περιοχής και συνδέεται με το τοπικό οδικό δίκτυο με ισόπεδους κόμβους. Το συμβατικό οικονομικό, αντικείμενο 292.640 € έχει εξαντληθεί με την εκπόνηση της προμελέτης οδοποιίας για την παράκαμψη Αγριάς και με την εκπόνηση οριστικής μελέτης οδοποιίας για την παράκαμψη Άνω Λεχωνίων και Κάτω Λεχωνίων.

2. Με απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας, εκπονήθηκε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας μελέτη ορεινής χάραξης παρακάμπτοντας από Βορρά το Δήμο Αρτέμιδας. Το ΥΠΕΧΩΔΕ εξέτασε την παραπάνω ορεινή μελέτη τόσο τόσο τεχνοοικονομικ όσο και περιβαλλοντικά. Η αξιολόγηση που ακολούθησε προκρίνει την πεδινή χάραξη.

3. Πρόκειται να προκηρυχθεί η εκπόνηση της μελέτης «Ολοκλήρωση μελετών στο οδικό κύκλωμα Πηλίου – τμήμα Αγριά  Αφέτες», η οποία και αποτελεί ολοκλήρωση και επέκταση της μελέτης του θέματος με προϋπολογισμό 700.000 ευρώ από ήδη εξασφαλισμένες μέσω Γ΄ΚΠΣ πιστώσεις.

FacebookTwitter

01-9999ff

footer1