Μαγνησία

22-2-2008

Γ. ΣΟΥΡΛΑΣ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΜΠΟΥΦΑΣ


Στο υπόμνημα των 132 κατοίκων της Μπούφας, που κατέθεσε στη Βουλή ο Αντιπρόεδρος, κ. Γ. Σούρλας και με το οποίο ζητούν τη λήψη μέτρων προστασίας της περιοχής του φράγματος «Παναγιώτικο» καθώς και τη μη αλλαγή του σχεδίου του οικισμού τους, ο αρμόδιος Υπουργός ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. στην απάντηση του, μεταξύ άλλων αναφέρει:

«Σας γνωρίζουμε ότι, μετά την καταστροφική πυρκαγιά που έπληξε την ευρύτερη περιοχή του Κεντρικού και Νότιου Πηλίου το καλοκαίρι του 2007, η Ν.Α. Μαγνησίας προέβη στον καθαρισμό ρεμάτων της περιοχής , με στόχο την αντιπλημμυρική προστασία. Στο πλαίσιο αυτό έγινε και καθαρισμός του ρέματος «Πλατανόρεμα» που εκβάλλει στην Κορώπη (Μπούφα).

Όσον αφορά την προστασία της λιμενοδεξαμενής «Παναγιώτικο», υλοποιήθηκαν με ευθύνη του Δασαρχείου Βόλου, έργα κατασκευής κορμοδεμάτων στην περιοχή έναντι της πληγείσας από την πυρκαγιά. Επίσης με την ευθύνη του Δήμου Αφετών συντάχθηκε μελέτη προστασίας της πληγείσας περιοχής γύρω από το φράγμα «Παναγιώτικο» και επίκειται η κατασκευή των προβλεπόμενων έργων.

Η Ν.Α. Μαγνησίας στο πλαίσιο της προστασίας των οικισμών του Πηλίου από την ανέγερση μεγάλου αριθμού συγκροτημάτων εξοχικών κατοικιών από τον προϋπολογισμό της και σε συνεργασία με το Δήμο Μηλεών ανέθεσε την πολεοδόμηση του παραδοσιακού οικισμού της Κορώπης σε γραφείο ιδιωτών μελετητών. Κύριοι στόχοι της μελέτης είναι η διάνοιξη της ζώνης της παραλίας του οικισμού, η προστασία των υφιστάμενων αρχαιολογικών χώρων και των βιότοπων της περιοχής, η προστασία της γεωργικής γης και η διάνοιξη του υφιστάμενου, καθώς και η πρόβλεψη νέου οδικού δικτύου για την εξυπηρέτηση του οικισμού».

FacebookTwitter

01-9999ff

footer1