Μαγνησία

1/4/2007

Γ. ΣΟΥΡΛΑΣ: ΑΝΑΤΙΘΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ


Εντός των προσεχών ημερών υπογράφεται η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία για την κατασκευή του Κλειστού Γυμναστηρίου Ζαγοράς.

Αυτό προκύπτει από την απάντηση που έδωσε το Υπουργείο Πολιτισμού σε σχετικό ερώτημα του Δήμου Ζαγοράς το οποίο είχε διαβιβάσει ο Αντιπρόεδρος της Βουλής Γ. Σούρλας.

Συγκεκριμένα στην απάντηση αναφέρονται τα εξής:
«Είναι έργο ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Η δημοπρασία έγινε στις 17/10/2006 και μειοδότης αναδείχθηκε η κοινοπραξία «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΑΝΘΗ-ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ».

Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού έγινε με την απόφαση ΤΥ-Εγ/Φ380-25/52195/9-11-06. Αυθημερόν (9-11-06), το σχέδιο της σύμβασης και ο φάκελος του διαγωνισμού υποβλήθηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον απαιτούμενο από το νόμο προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας. Το Ελεγκτικό Συνέδριο εξέδωσε θετική Πράξη στις 28/11/2006 (Πράξη 1325/2006). Στις 29/1/2007, με το έγγραφο ΤΥ-Εγ/Φ380-25/4216/29-1-07 κλήθηκε ο μειοδότης να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υπογραφή της σύμβασης του έργου, τα οποία έχουν ήδη κατατεθεί.

Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του έργου είναι 540 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης και το αρχικό συμβατικό οικονομικό αντικείμενο με βάση το αποτέλεσμα του διαγωνισμού είναι 1.133.560 ευρώ με ΦΠA».

FacebookTwitter

01-9999ff

footer1