Μαγνησία

31/3/2005

O κ. ΣΟΥΡΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΖΑΓΟΡΑΣ

 

Στο Δ΄ ΚΠΣ θα ενταχθεί το έργο της παράκαμψης Ζαγοράς. Αυτό προκύπτει από την απάντηση που έδωσε ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Νάκος σε σχετική αναφορά που κατέθεσε στη Βουλή ο Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Σούρλας. Συγκεκριμένα στην απάντηση αναφέρονται τα εξής:

«... σας πληροφορούμε ότι το ως άνω έργο, παρά τη μέγιστη σημασία του, δυστυχώς κατά το σχεδιασμό του Γ΄ ΚΠΣ δεν εντάχθηκε στο ΠΕΠ Θεσσαλίας. Το Οκτώβριο του 2004 επανακατατέθηκε προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας η ίδια πρόταση από τη Ν.Α. Μαγνησίας, προϋπολογισμού 13.000.000 ΕΥΡΩ.

Η πρόταση όμως δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το Γ΄ ΚΠΣ διότι δεν υπάρχει ανοιχτό πλέον μέτρο στο οποίο να μπορεί να ενταχθεί. Αναγνωρίζοντας όμως τη σπουδαιότητα του έργου το Περιφερειακό Συμβούλιο έπραξε το μόνο που μπορούσε να πράξει, δηλαδή να εγκρίνει τη μελέτη και να δεσμευτεί να ενταχθεί το έργο, κατά προτεραιότητα, στο Δ΄ ΚΠΣ.

Όσον αφορά τη μελέτη της Β΄ φάσης του έργου, αυτή έχει ήδη ανατεθεί με ευθύνη της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών της Ν.Α. Μαγνησίας και εκπονείται.»

 

FacebookTwitter

01-9999ff

footer1