Μαγνησία

25-4-2009

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Γ. ΣΟΥΡΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΥΡΗΜΑ ΣΤΟ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ


Εντός διμήνου αντιμετωπίζεται το πρόβλημα που έχει ανακύψει με την αποκάλυψη τμήματος τείχους των Αρχαίων Φερών από ανασκαφές που έγιναν από την Αρχαιολογική Υπηρεσία στο εμπορικό κέντρο του Βελεστίνου.

Μετά από παρέμβαση του Αντιπροέδρου της Βουλής Γ. Σούρλα υπεγράφη από το Υπουργείο Πολιτισμού απόφαση για την κατασκευή ειδικής υποδομής έτσι ώστε να διατηρηθεί ορατό και επισκέψιμο το αρχαιολογικό εύρημα χωρίς τη χρήση οδοφραγμάτων, κιγκλιδωμάτων ή άλλων κατασκευών που εμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία και διέλευση οχημάτων και πεζών.

Εν τω μεταξύ, όπως ενημέρωσε η Αρχαιολογική Υπηρεσία τον Γ. Σούρλα, η σχετική μελέτη για την απαιτούμενη κατασκευή θα είναι έτοιμη εντός μηνός περίπου και η εκτέλεση των εργασιών εντός διμήνου από σήμερα.

Κατ' αυτόν τον τρόπο θα δοθεί λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επαγγελματίες της αγοράς του Βελεστίνου αφού θα εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη λειτουργία και τροφοδοσία των καταστημάτων τους. Παράλληλα θα καταστεί δυνατόν στους επισκέπτες του κέντρου της πόλης να βλέπουν το σπουδαίο αυτό νέο αρχαιολογικό εύρημα που συνδέει το παρόν με το παρελθόν της ιστορικής αυτής περιοχής.

FacebookTwitter

01-9999ff

footer1