Μαγνησία

1/9/2006

Πρόταση Γ. Σούρλα για την Υπέρεια Κρήνη


Τη σύνταξη μελέτης για την ανάδειξη και ανάπλαση του ιστορικού χώρου της Υπέρειας Κρήνης (Κεφαλόβρυσου) Βελεστίνου, προτείνει ο Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Σούρλας με επιστολή του που απευθύνει στο Υπουργείο Πολιτισμού, στη ΙΓ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και στο Δήμαρχο Φερών.

Συγκεκριμένα στην επιστολή του αναφέρει τα εξής:

Το Σεπτέμβριο του 1996 πραγματοποιήθηκε στο Βελεστίνο Συμπόσιο αφιερωμένο στην Υπέρεια Κρήνη, που διοργανώθηκε από τη ΙΓ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων σε συνεργασία με το Δήμο Βελεστίνου. Στόχος του Συμποσίου, που είχε διεπιστημονικό χαρακτήρα, ήταν να γίνει ευρύτερα γνωστή η ύπαρξη της Υπέρειας Κρήνης, η ιστορία και η σημασία της για τη ζωή των κατοίκων της περιοχής, να εντοπισθούν και να περιγραφούν τα προβλήματα της και να παρουσιαστούν εισηγήσεις και προτάσεις για τη διάσωση και την ανάδειξή της, καθώς και για την επανένταξή της στη σύγχρονη ζωή του Βελεστίνου.

Οι εισηγήσεις των συνέδρων εντάχθηκαν σε τρεις θεματικές ενότητες:

Α) Στην πρώτη ενότητα παρουσιάστηκαν τα αρχαιολογικά δεδομένα και επιχειρήθηκε η τεκμηρίωση της ιστορικής μνήμης γύρω από την Κρήνη, καθώς και η διαχρονικότητα του ξεχωριστού ρόλου της ως ιερού τόπου στη ζωή των αρχαίων Φεραίων, αλλά και των νεώτερων Βελεστινιωτών. Παράλληλα έγινε προσπάθεια προσέγγισης του θέματος της ύδρευσης της πόλης στην αρχαιότητα και στα νεώτερα χρόνια, σε σχέση με τη χρήση των υδάτων της Κρήνης.

Β) Στη δεύτερη ενότητα επιχειρήθηκε η περιγραφή των γεωλογικών και υδρογεωλογικών δεδομένων, καθώς και των κλιματολογικών συνθηκών στην ευρύτερη περιοχή του Βελεστίνου και έγινε προσπάθεια να εντοπισθούν τα αίτια που επηρεάζουν αρνητικά την υδροφορία της Κρήνης και να υποβληθούν προτάσεις για την έγκαιρη αντιμετώπισή τους.

Γ) Στην τρίτη ενότητα περιγράφηκαν τα προβλήματα της υποβάθμισης του περιβάλλοντος της Κρήνης και κατατέθηκε πλαίσιο προτάσεων τόσο για τηνανάκλαση και την ανάδειξη του ίδιου του αρχαιολογικού χώρου, όσο και για την βελτίωση της ευρύτερης περιοχής του με σειρά ποικίλων παρεμβάσεων.

Η Υπέρεια Κρήνη είναι η πανάρχαια πηγή, που βρισκόταν στην καρδιά της αρχαίας πόλης των Φερών και εξακολουθούσε να αναβλύζει μέχρι πριν από λίγα χρόνια σε κεντρικό σημείο της διαδόχου πόλης του Βελεστίνου. Μνημονεύεται από αρχαίους συγγραφείς (Σοφοκλή, Στράβωνα) και νεώτερους περιηγητές και αρχαιολόγους, ακόμη και από τον ίδιο το Ρήγα Βελεστινλή, στην «Επιπεδογραφία της Φεράς» που περιλαμβάνεται στη «Χάρτα της Ελλάδος» (1797). Η Κρήνη αποτελεί κηρυγμένο Αρχαιολογικό Χώρο, με ορατά τα λείψανα της αρχαιότητας, και συγχρόνως Μνημείο της Φύσης, άλλοτε θελκτικό τόπο αναψυχής για τους κατοίκους και τους επισκέπτες.

Πριν από δέκα περίπου χρόνια η Κρήνη άρχισε να αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα λόγω μείωσης των υδάτων της και υποβάθμισης του περιβάλλοντος χώρου της. Τελικά, το 1998, τα ύδατά της σταμάτησαν εντελώς να αναβλύζουν και η Κρήνη παραμένει μέχρι σήμερα ξερή προκαλώντας αισθήματα θλίψης σε όσους τη γνώρισαν και την βίωσαν στις καλές της εποχές.

 

FacebookTwitter

01-9999ff

footer1