Μαγνησία

27/2/2006

Γ. ΣΟΥΡΛΑΣ: ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ Ν.Δ. ΣΤΗΡΙΞΑΝ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ


Σχετικά με την προώθηση του αιτήματος των Καναλίων για ξεχωριστό ΟΤΑ ο κ. Σούρλας έκανε την παρακάτω ανακοίνωση:

«Επειδή τις τελευταίες μέρες πλανάται η εντύπωση ότι υπήρξε διάσταση απόψεων μεταξύ των βουλευτών της Ν.Δ. της Μαγνησίας ως προς το αίτημα των κατοίκων των Καναλίων για δημιουργία ξεχωριστού ΟΤΑ επισυνάπτω αντίγραφο της σχετικής επιστολής που υπέβαλε προς τον Πρωθυπουργό η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα για τη Δημιουργία του Δήμου Βοίβης καθώς και αντίγραφο σχετικής δήλωσης του Υφυπουργού Εσωτερικών κ. Νάκου από τα οποία προκύπτει ότι ήταν – και πιστεύω ότι θα είναι – ομόφωνη η στήριξη του αιτήματος των Καναλίων. Με αυτόν τον τρόπο αποκαθίσταται η αλήθεια και ενημερώνονται σωστά οι πολίτες».

FacebookTwitter

01-9999ff

footer1