Μαγνησία

8-6-2007

O κ. ΣΟΥΡΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΛΜΥΡΟΥ


Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής Γ. Σούρλας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πραγματοποίηση της σύσκεψης που έγινε μετά από πρότασή του στον Αλμυρό.

Τόνισε ότι η σύσκεψη αυτή μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για την ανάπτυξη της επαρχίας Αλμυρού.

Με το άρτιο συγκοινωνιακό κόμβο που διαθέτει (αν προστεθεί μάλιστα και η σιδηροδρομική σύνδεση), μπορεί να καταστεί πόλος ανάπτυξης με βιομηχανικές μεταποιητικές και διαμετακομιστικές δραστηριότητες.

Το θαλάσσιο μέτωπο και η Όθρυς προσφέρονται για τουριστική ανάπτυξη με τις απαραίτητες βέβαια υποδομές όπως είναι η παραλιακή οδική σύνδεση από Αγχίαλο μέχρι Αχίλλειο και ειδικότερα για την Οθρυ υποδομές βάσει χωροταξικού σχεδιασμού.

Με την κατασκευή της λιμνοδεξαμενής του Ξηριά αλλά κυρίως το φράγμα του Ενιπέα στο Παλιδερλή που σύμφωνα με την μελέτη που έγινε από την ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΤ την δεκαετία του 60, μπορεί να αρδεύσει 150.000 στρέμματα και με το μισό νερό μπορεί να ποτισθεί το σύνολο των εκτάσεων του Αλμυρού , γεγονός που θα αλλάξει την ζωή των αγροτών στην Επαρχία.

Πρέπει να δούμε, τόνισε ο κ. Σούρλας, τα προβλήματα κάθε δήμου χωριστά αλλά όμως και το σύνολο της επαρχίας Αλμυρού ως μιας γεωγραφικής ενότητας. Να δούμε τα έργα που πρέπει να γίνουν άμεσα, αλλά και ορισμένα άλλα που θα δώσουν μια άλλη προοπτική στην περιοχή, όπως είναι η σιδηροδρομική σύνδεση Αλμυρού με Στυλίδα και το φράγμα στον Ενιπέα.

FacebookTwitter

01-9999ff

footer1