Μαγνησία

24/1/2009

Ο Γ. ΣΟΥΡΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΝ ΑΛΜΥΡΟ


Επίσκεψη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πραγματοποίησε ο Αντιπρόεδρος της Βουλής κ.Σούρλας και ενημερώθηκε από την πολιτική ηγεσία για την πορεία των έργων του Υπουργείου στον Αλμυρό.

Συγκεκριμένα τέθηκαν υπόψιν του κ.Σούρλα τα παρακάτω στοιχεία:

• «ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΞΗΡΙΑ»:

Πρόκειται για μια εξωποτάμια λιμνοδεξαμενή που θα κατασκευασθεί στη θέση Ξηριά προκειμένου να ικανοποιήσει τις υδρευτικές και αρδευτικές ανάγκες της περιοχής Αλμυρού.

Η τεχνική μελέτη του έργου επικαιροποιήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Μελετών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με την προσθήκη ενός αγωγού μεταφοράς νερού μήκους 2 χλμ. Και με το γεγονός ότι έχουν εγκριθεί οι περιβαλλοντικοί όροι, το έργο είναι έτοιμο πλέον να ενταχθεί στο Μέτρο 125Α του Υπουργείου 2007-2013: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ.

Με την πρόσφατη επικαιροποίηση του έργου ο προϋπολογισμός του φράγματος υπολογίσθηκε στα 15 εκ. ευρώ, ο αγωγός μεταφοράς νερού προς την δεξαμενή της πόλης και την κεφαλή του αρδευτικού δικτύου στα 2,5 εκ. ευρώ, οι απαλλοτριώσεις στο 1,5 εκ. ευρώ και η αμοιβή του ειδικού τεχνικού συμβούλου στα 0,5 εκ. ευρώ.

• «ΦΡΑΓΜΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ»:

Για την ολοκλήρωση του φράγματος συγκέντρωσης νερού στο ρέμα Μαυρομάτι του Δήμου Σούρπης που θα εξυπηρετήσει κυρίως τις υδρευτικές ανάγκες Δήμων Σούρπης και Πτελεού με δίκτυα τα οποία έχουν ήδη κατασκευασθεί από το Γ΄ Κ.Π.Σ το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα χρηματοδοτήσει το έργο με το ποσό των 8 εκ. ευρώ από το πρόγραμμα 2007-2013: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ.

• «ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ»:

Για την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών του αναδασμού του αγροκτήματος Αλμυρού, έκτασης 34 χιλ. στρμ., το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει διαθέσει το ποσό των 3,9 εκ. ευρώ που θα απορροφηθεί για την εκτέλεση των παράλληλων έργων του αναδασμού: κατασκευή έργων υποδομής, αρδευτικών και αποστραγγιστικών αυλάκων, αγροτικών δρόμων για την καλή πρόσβαση των αγροτών στα κτήματά τους.

FacebookTwitter

01-9999ff

footer1