Μαγνησία

15-10-2007

Γ. ΣΟΥΡΛΑΣ: ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΡΥΝΕΣ


Με αφορμή τις διαμαρτυρίες των επαγγελματιών για τα προβλήματα που δημιουργούνται από την τοποθέτηση των κορυνών στους κεντρικούς δρόμους του Βόλου, ο Αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιώργος Σούρλας, επανήλθε στο θέμα επισημαίνοντας με δήλωση του την αναγκαιότητα λήψης μέτρων προκειμένου να βελτιωθεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης.

Συγχρόνως όμως ο κ. Σούρλας, τονίζει ότι οι επιπτώσεις από την πρώτη εφαρμογή του μέτρου της τοποθέτησης κορυνών, σε ορισμένους επαγγελματίες υπήρξαν οδυνηρές και είναι λογικό και δίκαιο το γεγονός αυτό να μην περάσει απαρατήρητο.

Επομένως επιτακτική προβάλλει η ανάγκη, με αίσθημα ευθύνης και νηφαλιότητας, να ληφθούν σοβαρά υπόψη τα νέα δεδομένα που προκύπτουν και με πνεύμα κατανόησης και συνεργασίας να καταβληθεί συστηματική προσπάθεια προκειμένου να εξευρεθεί ο ενδεδειγμένος τρόπος για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος, χωρίς ωστόσο αυτή να θίγει την επαγγελματική επιβίωση των επαγγελματιών.

FacebookTwitter

01-9999ff

footer1