Μαγνησία

2-11-2007

Γ. ΣΟΥΡΛΑΣ: ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΤΟ ΒΟΛΟ


Αναφορικά με το κυκλοφοριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η πόλη του Βόλου και τα όσα προέκυψαν μετά την τοποθέτηση κορυνών, ο Αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιώργος Σούρλας, δήλωσε:

– Είναι διαπιστωμένο και κοινώς αποδεκτό ότι το κυκλοφοριακό έχει αναδειχθεί σε πρόβλημα μείζονος σημασίας. Επιβάλλεται η λήψη μέτρων προκειμένου να βελτιωθεί η κυκλοφορία και να μην διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία της αγοράς.

Με την τοποθέτηση των κορυνών έχουν προκύψει νέα δεδομένα. Επειδή γίνονται πολλές συζητήσεις τόσο για την αποτελεσματικότητα όσο και για τις επιπτώσεις και έχουν προκληθεί εντάσεις, επιβάλλεται να γίνει μια ευρεία συζήτηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Να μελετηθούν τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του νέου μέτρου και εφόσον κριθεί απαραίτητο να επαναπροσδιοριστεί η τοποθέτηση των κορυνών καθώς και να ληφθούν όποιες άλλες αποφάσεις χρειάζονται προκειμένου να εξασφαλιστεί τόσο η εύρυθμη κυκλοφορία όσο και η ομαλή λειτουργία της αγοράς.

FacebookTwitter

01-9999ff

footer1