Μαγνησία

20/5/2008

Ο κ. ΣΟΥΡΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟ ΒΟΛΟ


«Έχουν ληφθεί και είναι σε εξέλιξη μέτρα περιορισμού των εκπομπών ρύπων από όλες τις πηγές ρύπανσης για τη μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα αστικά κέντρα της χώρας, μεταξύ αυτών και για την πόλη του Βόλου.»

Την απάντηση αυτή έδωσε ο αρμόδιος Υφυπουργός του ΥΠΕΧΩΔΕ κ. Σ. Καλογιάννης σε σχετική αναφορά που κατέθεσε στη Βουλή ο κ. Σούρλας.

Συνοπτικά αναφέρονται τα σημαντικότερα από τα μέτρα αυτά:

Εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών σε βιομηχανικές δραστηριότητες, μείωση των εκπομπών οργανικών πτητικών ενώσεων από βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, εντατικοποίηση των ελέγχων που διενεργεί η υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, προώθηση της χρήσης του φυσικού αερίου στον οικιακό και βιομηχανικό τομέα, χρήση φιλικότερων καυσίμων προς το περιβάλλον από οχήματα, προώθηση χρήσης οχημάτων νέων τεχνολογιών, έλεγχοι εκπομπών από οχήματα και εγκαταστάσεις καύσης, εφαρμογή του θεσμού της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων, μέτρα μείωσης των εκπομπών οργανικών πτητικών ενώσεων με την εφαρμογή συστήματος ανάκτησης ατμών, μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας των καυσίμων, εφαρμογή νέας τιμολογιακής πολιτικής για αποφυγή νοθείας πετρελαίου κίνησης με θέρμανσης.

Όσον αφορά την ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ κατέθεσε ΜΠΕ στη Διεύθυνση ΕΑΡΘ/ΥΠΕΧΩΔΕ για το εργοστάσιό της που εδρεύει στο Βόλο, για το σύνολο των εγκαταστάσεών της, βάσει της υποχρεωτικής εφαρμογής των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών με σκοπό την έκδοση νέων περιβαλλοντικών όρων. Το σχέδιο ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου της εταιρίας ΑΓΕΤ έχει προωθηθεί προς υπογραφή στα συναρμόδια υπουργεία. Στο εν λόγω σχέδιο ΚΥΑ συμπεριλαμβάνονται οι υποχρεώσεις και τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος τα οποία θα πρέπει να τηρούνται, δίνοντας έμφαση σε όλους τους τομείς για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.

FacebookTwitter

01-9999ff

footer1