Μαγνησία

2-7-2006

Πρόταση Γ. Σούρλα για την ανάδειξη του «πολυφάρμακου» Πηλίου


Επιστημονική έρευνα για την λεπτομερή καταγραφή των φαρμακευτικών φυτών και των ιαματικών Βοτάνων τον Πηλίου για την εν συνέχεια ανάδειξη και αξιοποίησή τους επιδιώκει να διεξαχθεί από ειδικό φορέα ο Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Σούρλας. Για το σκοπό αυτό απέστειλε επιστολή προς την καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κα Μαρία Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Πρόεδρο του τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρει:

«Από πολλές ιστορικές μαρτυρίες τεκμαίρεται ότι το Πήλιο από αρχαιοτάτων χρόνων βρίθει φαρμακευτικών φυτών και ιαματικών βοτάνων. Γι' αυτά και έχει αποκληθεί «πολυλυφάρμακον όρος» και «ιαματικό όρος». Χαρακτηριστικό είναι το σχετικό λήμμα της εγκυκλοπαίδειας Δρανδάκη στο οποίο περιλαμβάνει και το εξής: "... Το Πήλιον εφημίζετο κατά την αρχαιότητα ως κατ' εξοχήν ιαματικόν όρος, διότι εν αυτώ φύονται πλείστα όσα βότανα και ιαματικά φυτά: Ο υοσκύαμος, η ευθάλεια, το γλυκόπικρον, η αγρία νάρδος, το στραμμώνιον, το κώνειον, το κολχικόν κ.λ.π.".

Εκτιμώ ότι επιβάλλεται να διεξαχθεί επιστημονική έρευνα για την λεπτομερή καταγραφή των φυτών και των βοτάνων αυτών και την εν συνέχεια ανάδειξη και ενδεδειγμένη αξιοποίησή τους. Για το σκοπό αυτό, λαμβανόμενης υπόψη της επιστημονική σας κατάρτισης και της υποδομής που διαθέτει η σχολή σας, προτείνω να αναλάβετε την πρωτοβουλία να έρθει εις πέρας αυτό το έργο με τη διαβεβαίωση ότι σε κάθε περίπτωση θα είμαι συμπαραστάτης και αρωγός.»

FacebookTwitter

01-9999ff

footer1