Μαγνησία

2/4/2005

O κ. ΣΟΥΡΛΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

 

Απάντηση σε αναφορά του κ. Σούρλα που κατέθεσε στη Βουλή σχετική με ανακατασκευή προστασίας ποδός κρηπιδώματος στο λιμάνι Γλώσσας Σκοπέλου έδωσε ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Θ. Νάκος, στην οποία περιλαμβάνονται τα εξής:

«... Η εκβάθυνση και η κατασκευή συμπληρωματικών έργων στο Λιμένα Γλώσσας Σκοπέλου είναι αρμοδιότητας της Λιμενικής Επιτροπής και του Δήμου Σκοπέλου.

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας, ύστερα από αίτημα της Λιμενικής Επιτροπής, συνέταξε τη μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 260.000 ΕΥΡΩ , η οποία εγκρίθηκε με το αριθμ. 7/04 Πρακτικό της Λιμενικής Επιτροπής. Η Λιμενική Επιτροπή με το παραπάνω πρακτικό ανέλαβε την υποχρέωση να καλύψει ένα μέρος της παραπάνω δαπάνης από τις πιστώσεις του Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου.

Η κάλυψη της υπόλοιπης δαπάνης μπορεί να γίνει με χρηματοδότηση από το Υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας εκτός αν ο Δήμος το προτείνει στο πρόγραμμα "Θησέας"».

FacebookTwitter

01-9999ff

footer1