Μαγνησία

15/3/2005

Γ. ΣΟΥΡΛΑΣ: ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ


Να αποσχισθεί από το Δήμο Σκοπέλου η Γλώσσα και να δημιουργηθεί ξεχωριστός Δήμος στον οποίο να συμπεριληφθεί και το Δ.Δ. Κλήματος ζητάει με ομόφωνη απόφασή του το Τοπικό Συμβούλιο Γλώσσας, αίτημα το οποίο ενέκρινε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Σκοπέλου και το οποίο έφερε στη Βουλή για τον Υπουργό Εσωτερικών με αναφορά του ο κ. Σούρλας.

Ως αιτιολογία για την παραπάνω πρόταση αναφέρονται μεταξύ των άλλων και τα εξής:
«... από τον Ιούνιο έως και τον Οκτώβριο του 1997, τόσο τα Κοινοτικά Συμβούλια όσο και οι πολίτες των τότε Κοινοτήτων Γλώσσας και Κλήματος, στις συνεδριάσεις τους και στις γενικές συνελεύσεις που πραγματοποίησαν στα διαμερίσματά τους, τόνισαν και ψήφισαν ότι επιθυμούν τη μεταξύ τους συνένωση σε Καπποδιστριακό Δήμο και όχι με το Δήμο Σκοπέλου. Αιτιολόγησαν δε τα πολλά θετικά που θα είχε αυτή η συνένωση και τα πολλά αρνητικά που θα έφερνε η συνένωσή τους με το Δήμο Σκοπέλου.

Δυστυχώς η απόφαση της τότε κυβέρνησης να επιβάλει αυταρχικά τη συνένωσή μας με το Δήμο Σκοπέλου χωρίς διάλογο και χωρίς να λάβει υπόψιν τις εισηγήσεις και αποφάσεις των τότε κοινοτικών συμβουλίων και γενικών συνελεύσεών τους παραβιάζοντας και υπονομεύοντας έτσι την αρχή της ελεύθερης έκφρασης των πολιτών, μας έφεραν στην απομόνωση, υποβάθμιση της ποιότητας ζωής, πτώχευση, συρρίκνωση του πληθυσμού μας και των δραστηριοτήτων του, παραμέληση, μαρασμό και εγκατάλειψη.

... Οι αυταρχικές με τη σειρά τους αποφάσεις της έδρας του Δήμου να απογυμνώσει τα διαμερίσματα από υπηρεσίες και να τις συγκεντρώσει στην έδρα, να προγραμματίζει την ανάπτυξη όπου θέλει και φυσικά να διαθέτει σκέψεις και

Και καταλήγουν:
«... η μόνη λύση για την επιβίωση της Γλώσσας είναι η απόσχιση του Δ.Δ Γλώσσας από το Δήμο Γλώσσας και η εφαρμογή των αναφερόμενων των τότε κοινοτήτων. Η σημερινή κυβέρνηση έχει δώσει την υπόσχεσή της.»

FacebookTwitter

01-9999ff

footer1