Μαγνησία

17-4-2008

Γ. ΣΟΥΡΛΑΣ: ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ


Τη διοργάνωση μιας ημερίδας στο Βόλο προκειμένου να συζητηθούν τα σημαντικά περιβαλλοντικά και γεωλογικά θέματα του άμεσου ενδιαφέροντός των πολιτών του Βόλου αλλά και ευρύτερα, του Νομού Μαγνησίας, πρότεινε ο Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. Γιώργος Σούρλας με σχετική επιστολή του προς τον Πρόεδρο της ΤΕΔΚ, κ. Απόστολο Αρέθα.

Ο κ. Σούρλας στην επιστολή του, μεταξύ άλλων αναφέρει:

«Μετά από αλλεπάλληλες συναντήσεις και την ενημέρωση που είχαμε από την Διοίκηση του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), για τις έρευνες στο Νομό Μαγνησίας, προκύπτουν σημαντικά ευρήματα προς αξιοποίηση όπως και άλλα που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.

Προκειμένου να ενημερωθούν φορείς και πολίτες της Μαγνησίας για την κατάσταση που επικρατεί και τις προοπτικές που διαγράφονται προτείνεται η διοργάνωση μιας ημερίδας στο Βόλο για να συζητηθούν γεωλογικά θέματα του άμεσου ενδιαφέροντός τους, όπως για τη σεισμική επικινδυνότητα, τις μεταβολές της ακτογραμμής, τη ρύπανση των εδαφών, τα λατομεία, τα υπόγεια νερά και τις κατολισθήσεις στο Νομό.

Για το σκοπό αυτό προτείνω η ΤΕΔΚ να διοργανώσει επιστημονική ημερίδα στο Βόλο σε συνεργασία με το ΙΓΜΕ του οποίου οι επιστήμονες και η Διοίκηση με διαβεβαίωσαν ότι είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν».

FacebookTwitter

01-9999ff

footer1