Μαγνησία

24-5-2008


Γ. ΣΟΥΡΛΑΣ: ΕΥΟΙΩΝΕΣ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΗΜΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»


Κατά την ομιλία του Αντιπροέδρου της Βουλής στην εκδήλωση με θέμα «ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Βόλο, ο κ. Γ. Σούρλας, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι πρόκειται για έναν τομέα που μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην οικονομική ανάπτυξη, στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην προσέλευση επενδύσεων και τη βελτίωση της οικονομίας.

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής, υπογράμμισε πως πλέον έχουν ωριμάσει οι συνθήκες, έχουν αναπτυχθεί οι υποδομές και έχει θεσπιστεί το νομοθετικό πλαίσιο που προαπαιτείται για την ανάπτυξη και την προαγωγή της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνώρισε την έρευνα ως βασικό άξονα για την ανάπτυξη των Ευρωπαϊκών χωρών και αποφάσισε την αύξηση των επενδύσεων στην έρευνα και τεχνολογία στο 3% του Α.Ε.Π. της Ε.Ε. μέχρι το 2010, έναντι του 1,9 που είναι σήμερα και του 2,7% των Η.Π.Α.. Για την Ελλάδα στόχος είναι να διατεθεί το 1,5%.

Όπως υπογράμμισε ο Αντιπρόεδρος της Βουλής, ιδιαίτερα ευοίωνες διαγράφονται οι προοπτικές για την έρευνα και τεχνολογία, για την Θεσσαλία καθώς από τον Οκτώβριο του 2006 υλοποιείται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ο Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας Θεσσαλίας που έχει ως στόχο τη στρατηγική ανάπτυξη της Περιφέρειας, αξιοποιώντας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα , την πρωτογενή παραγωγή.

Ο Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας Θεσσαλίας επικεντρώθηκε στους παραδοσιακούς κλάδους οικονομίας, οι οποίοι μπορούν να επιφέρουν μια ισόρροπη ανάπτυξη σ΄ όλους τους νομούς της Θεσσαλίας. Επικεντρώνεται δηλαδή το έργο στους τομείς παραγωγής και μεταποίησης τροφίμων και ποτών, αγροϋλικών (κλωστοϋφαντουργία – έπιπλο) και στην παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές (βιοκαύσιμα).

Επιπλέον, ιδρύθηκε και λειτουργεί το Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας (ΚΕΤΕΑΘ), σκοπός του οποίου είναι η διεξαγωγή βασικής και κυρίως εφαρμοσμένης και τεχνολογικού χαρακτήρα έρευνας. Είναι η ανάπτυξη εφαρμογών και η παραγωγή προϊόντων για βιομηχανική, οικονομική και κοινωνική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Ο κ. Σούρλας κατέληξε, προσθέτοντας πως εκτός από αυτές τις αποφάσεις και τις υποδομές , ευνοϊκές προοπτικές διαγράφονται με την ψήφιση θεσμικού πλαισίου έρευνας και τεχνολογίας προ τριμήνου, καθώς, όπως τόνισε «τώρα υπάρχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την οργάνωση, την αξιοποίηση των κονδυλίων που διατίθενται για την επίτευξη ουσιαστικών αποτελεσμάτων».

FacebookTwitter

01-9999ff

footer1