Μαγνησία

5-1-2008

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Γ. ΣΟΥΡΛΑ: ΝΑ ΕΛΕΧΘΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ 42 ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΣΤΗ ΝΑΜ


Κύμα αντιδράσεων και διαμαρτυριών εκατοντάδων πολιτών προκάλεσε η γνωστοποίηση πρόσληψης 42 ατόμων με σύμβαση έργου από τη Νομαρχία Μαγνησίας.

Οι διαμαρτυρόμενοι καταγγέλλουν τη Νομαρχιακή Αρχή για αδιαφάνεια ως προς τη διαδικασία που ακολουθήθηκε η οποία κατά την εκτίμησή τους υποκρύπτει και ιδιοτελείς επιδιώξεις.

Το θέμα αυτό ο κ. Σούρλας, υπόψη του οποίου τέθηκε, έφερε στη Βουλή με ερώτησή του και αίτηση κατάθεσης εγγράφων για τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρει:

«... Διερωτώνται οι καταγγέλλοντες γιατί δεν δημοσιεύθηκε στον τοπικό τύπο η σχετική προκήρυξη, όπως ο νόμος 2190/94 ορίζει (αρθρ. 21§9) με αποτέλεσμα να στερηθούν της δυνατότητας να λάβουν μέρος στη διαδικασία και άλλοι ενδιαφερόμενοι.

Το γεγονός μάλιστα αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη ότι χιλιάδες νέοι συνωστίζονται για μια θέση εργασίας και ότι το μεγάλο ζητούμενο είναι η αξιοπιστία και η διαφάνεια για τα οποία «κόπτεται» η αξιωματική αντιπολίτευση, άποψη με την οποία εύλογα θα περίμενε κανείς να συντάσσεται και η πλειοψηφία της ΝΑΜ, ως ανήκουσα στον ίδιο πολιτικό χώρο».

Και καταλήγοντας ο κ. Σούρλας ζητάει από τον Υπουργό να καταθέσει στη Βουλή τα παρακάτω στοιχεία:

1) Αντίγραφο της ανακοίνωσης που δημοσιεύθηκε σε δύο τοπικές εφημερίδες και σε ποιες.
2) Ονομαστική κατάσταση των υποβαλλόντων αίτηση υποψηφίων
3) Αντίγραφο της απόφασης συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης των υποψηφίων
4) Τα κριτήρια βάσει των οποίων έγινε η αξιολόγηση των υποψηφίων
5) Το πρακτικό έκδοσης αποτελεσμάτων της επιτροπής.
6) Αντίγραφο της απόφασης του Νομαρχιακού Συμβουλίου, της προβλεπόμενης από το εδάφιο ιδ΄ της παραγράφου 1 του αρθρ. 49 του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

FacebookTwitter

01-9999ff

footer1