Μαγνησία

13/1/2007

Γ. ΣΟΥΡΛΑΣ: ΤΟ 2007 ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ


Εντός του 2007 προβλέπεται η λειτουργία τμήματος τροχαίας αυτοκινητοδρόμων Ν. Μαγνησίας με έδρα τον Αλμυρό. Αυτή την απάντηση έδωσε ο Υπουργός Δημοσίας Τάξης κ. Βύρων Πολύδωρας σε Ερώτηση που κατάθεσε στη Βουλή ο κ. Σούρλας.
Συγκεκριμένα στην απάντηση το Υπουργείο αναφέρει:

«Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας καταβάλλουν προσπάθειες, ώστε η λειτουργία του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Μαγνησίας να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Π.Δ. 1/2005. Στο πλαίσιο αυτό, για την προσωρινή εξυπηρέτηση των στεγαστικών αναγκών τής εν λόγω Υπηρεσίας, προτάθηκε η τοποθέτηση προκατασκευασμένου οικήματος και αναμένεται σχετική έγκριση από το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

Πάντως, το θέμα των θέσεων εγκατάστασης των Υπηρεσιών Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων, επανεξετάζεται από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς αυτό τελεί σε άμεση συνάρτηση με τη χωροθέτηση των Κέντρων Εκμετάλλευσης και Συντήρησης των οδικών αξόνων από το ανωτέρω Υπουργείο. Παράλληλα, από το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας θα εκδοθούν και οι αναγκαίες κανονιστικές πράξεις καθορισμού της τοπικής αρμοδιότητας της Υπηρεσίας αυτής, καθώς και των οργανικών θέσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική λειτουργία της και την εκπλήρωση της αποστολής της.

Τέλος, πρέπει να επισημάνουμε ότι η ολοκλήρωση της ανάπτυξης του θεσμού των Τμημάτων Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων, αλλά και οι Ομάδες Ελέγχου και Πρόσληψης Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), θεσμός που καθιερώθηκε κατά το παρελθόν έτος σε όλες τις Αστυνομικές Διευθύνσεις της χώρας, αποτελούν τους δύο βασικούς υποστηρικτικούς πυλώνες στην εναλλακτική μορφή δράσης των Υπηρεσιών Τροχαίας, με στόχο τον έλεγχο, την πρόληψη και την αντιμετώπιση των τροχαίων ατυχημάτων σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο της χώρας.»

FacebookTwitter

01-9999ff

footer1