Μαγνησία

15/4/2006

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Γ. ΣΟΥΡΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ


Τον έντονο προβληματισμό του για το μέλλον Πανθεσσαλικό Στάδιο λόγω του υψηλού κόστους συντήρησης και λειτουργίας του και τον περιορισμένων δυνατοτήτων αξιοποίησης εκφράζει ο κ. Σούρλας με επιστολή του προς τον Υπουργό Πολιτισμού κ. Βουλγαράκη στην οποία αναφέρει:

Από τα στοιχεία που κατατέθηκαν στη Βουλή μετά από ερώτησή μου για τα ποσά που έχουν δαπανηθεί για τη συντήρηση και λειτουργία του Πανθεσσαλικού Σταδίου μετά την διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων προκύπτει ότι:

  • Για τη φύλαξη και τη ΔΕΗ δαπανώνται 355.000 € το χρόνο, δηλαδή περίπου 10.000.000 δρχ. το μήνα.
  • Συνολικά για το διάστημα των 18 μηνών δαπανήθηκαν 1.532.000 € ποσό που αντιστοιχεί σε 1.000.000 δρχ, την ημέρα.

Στην απάντηση επισημαίνεται – και πολύ σωστά – ότι σχεδιάζεται η αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του Σταδίου με σκοπό οι δαπάνες συντήρησης και λειτουργίας να μην επιβαρύνουν τον πολίτη.

Όμως γεννάται το ερώτημα πώς θα επιτευχθεί αυτό όταν από την ισχύουσα νομοθεσία προβλέπονται περιορισμένες λειτουργίες και χρήσεις σε σχέση με άλλα Ολυμπιακά Στάδια, όπως π.χ. το Παγκρήτειο, και όταν μάλιστα οι εμπορικές λειτουργίες δεν μπορούν να υπερβούν το 10% του συντελεστή δόμησης που έχει χορηγηθεί.

Δικαιολογημένα λοιπόν οι μεγάλες δαπάνες και οι περιορισμένες δυνατότητες αξιοποίησης προκαλούν έντονο προβληματισμό για το μέλλον του Σταδίου.

Μετά από όλα αυτά ο κ. Σούρλας ζητάει,εκτός από την επίσπευση των διαδικασιών για την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την τροποποίηση του Νόμου για την διεύρυνση των λειτουργιών και των χρήσεων και την αύξηση του ποσοστού εμπορικής λειτουργίας.

FacebookTwitter

01-9999ff

footer1