Μαγνησία

10/4/2006

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Γ. ΣΟΥΡΛΑ:
Α) ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Β) ΓΙΑ ΤΟ 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ


Δύο αναφορές κατέθεσε στη Βουλή ο κ. Σούρλας για τους Υπουργούς:

A)

ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κ. Γ. Σουφλιά προς τον οποίο διαβιβάζει τεκμηριωμένο υπόμνημα του ΤΕΕ Μαγνησίας στο οποίο επισημαίνονται οι αναγκαιότητες Πολεοδομικού ενδιαφέροντος που αφορούν το Νομό.

Μεταξύ των άλλων το ΤΕΕ αναφέρει χαρακτηριστικά:
«... Οι αναγκαιότητες αυτές δεν μπορούν να υλοποιηθούν με μιας σε όλη την περιοχή του Νομού, αφού η εμπειρία του παρελθόντος μας δίδαξε ότι η εξεύρεση των απαραίτητων πόρων δεν επιτεύχθηκε στο βαθμό που θα έπρεπε. Φυσικά η άποψή μας για το λυπηρό αυτό αποτέλεσμα είναι, ότι δεν προέκυψε τόσο από την έλλειψη πόρων, όσο από έλλειψη του ανάλογου ενδιαφέροντος από τους διαφόρους φορείς Ο.Τ.Α, Νομαρχία, Περιφέρεια, Αστυνομικές Αρχές ...»

Και συνεχίζει:
«... Πιστεύουμε ότι η παράταση αυτής της αδράνειας, η οποία μας αφήνει αδιάφορους για ότι κτίζεται, πώς κτίζεται και σε ποια θέση κτίζεται, δημιουργεί λάθη που δε διορθώνονται και τα οποία είναι φυσικό, ότι θα αποτελέσουν τη βάση της αυστηρής επίσης κριτικής, που δικαίως θα υποστούμε από τους επόμενους και η θλιβερή αυτή ιστορία αυτοκαταστροφής θα επαναλαμβάνεται συνεχώς μέχρι να υπάρξει η ευαισθητοποίηση η οποία θα αποτελέσει και την αιχμή του δόρατος για έναν κοινό στόχο, που δεν είναι άλλος από την ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ.

Η πρώτη ενέργειά μας είναι η ιεράρχηση των παραπάνω παρεμβάσεων ανά ομάδες, διευρυμένες σε όλο το Νομό, επισημαίνοντας, ότι άμεση προτεραιότητα θέλουμε να δώσουμε στους μικρούς παραλιακούς οικισμούς του Νομού, οι περισσότεροι των οποίων λόγω τουριστικού ενδιαφέροντος χαρακτηρίζονται από αυξημένη οικοδομική δραστηριότητα και συνεπώς θα πρέπει έγκαιρα να διαφυλαχθούν από την άναρχη δόμηση ...».

Β)

Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Γιαννάκου προς την οποία διαβιβάζει αίτημα με 2010 υπογραφές των Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων των συστεγαζόμενων 3ου και 9ου Δ. Σχολείων Ν. Ιωνίας για αγορά οικοπέδου στη σχολική περιοχή προκειμένου να ανεγερθεί νέο διδακτήριο για τη στέγαση του 3ου Δ. Σχολείου.

Όπως αναφέρουν οι γονείς, τα δύο αυτά συστεγασμένα σχολεία είναι τα μόνα στο Νομό Μαγνησίας που λειτουργούν ακόμη σε διπλή βάρδια. Πιστεύουμε, καταλήγουν στην αναφορά τους οι γονείς, «... ότι αντιλαμβάνεστε την σοβαρότητα της κατάστασης και τις συνέπειες που υφίσταται τα παιδιά και κατ' επέκταση οι οικογένειές μας και ευελπιστούμε ότι θα εξετάσετε με την δέουσα σοβαρότητα το πρόβλημά μας και θα δώσετε άμεσα λύση που να συνάδει με τις πραγματικές ανάγκες της εκπαίδευσης των παιδιών μας.

Βόλος 10/4/2006

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

       ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Γ. ΣΟΥΡΛΑ:

 Α) ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ     ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

            Β) ΓΙΑ ΤΟ 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

 

  Δύο αναφορές κατέθεσε στη Βουλή ο κ. Σούρλας για τους Υπουργούς:

A)   ΠΕΧΩΔΕ κ. Γ. Σουφλιά προς τον οποίο διαβιβάζει τεκμηριωμένο υπόμνημα του ΤΕΕ Μαγνησίας στο οποίο επισημαίνονται οι αναγκαιότητες Πολεοδομικού ενδιαφέροντος που αφορούν το Νομό.

          Μεταξύ των άλλων το ΤΕΕ αναφέρει χαρακτηριστικά:

«… Οι αναγκαιότητες αυτές δεν μπορούν να υλοποιηθούν με μιας σε όλη την περιοχή του Νομού, αφού η εμπειρία του παρελθόντος μας δίδαξε ότι η εξεύρεση των απαραίτητων πόρων δεν επιτεύχθηκε στο βαθμό που θα έπρεπε. Φυσικά η άποψή μας για το λυπηρό αυτό αποτέλεσμα είναι, ότι δεν προέκυψε τόσο από την έλλειψη πόρων, όσο από έλλειψη του ανάλογου ενδιαφέροντος από τους διαφόρους φορείς Ο.Τ.Α, Νομαρχία, Περιφέρεια, Αστυνομικές Αρχές …»

          Και συνεχίζει:

«… Πιστεύουμε ότι η παράταση αυτής της αδράνειας, η οποία μας αφήνει αδιάφορους για ότι κτίζεται, πώς κτίζεται και σε ποια θέση κτίζεται, δημιουργεί λάθη που δε διορθώνονται και τα οποία είναι φυσικό, ότι θα αποτελέσουν τη βάση της αυστηρής επίσης κριτικής, που δικαίως θα υποστούμε από τους επόμενους και η θλιβερή αυτή ιστορία αυτοκαταστροφής θα επαναλαμβάνεται συνεχώς μέχρι να υπάρξει η

 

 

 

 

 ευαισθητοποίηση η οποία θα αποτελέσει και την αιχμή του δόρατος για έναν κοινό στόχο, που δεν είναι άλλος από την ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ.

          Η πρώτη ενέργειά μας είναι η ιεράρχηση των παραπάνω παρεμβάσεων ανά ομάδες, διευρυμένες σε όλο το Νομό, επισημαίνοντας, ότι άμεση προτεραιότητα θέλουμε να δώσουμε στους μικρούς παραλιακούς οικισμούς του Νομού, οι περισσότεροι των οποίων λόγω τουριστικού ενδιαφέροντος χαρακτηρίζονται από αυξημένη οικοδομική δραστηριότητα και συνεπώς θα πρέπει έγκαιρα να διαφυλαχθούν από την άναρχη δόμηση …».

          Β) Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Γιαννάκου προς την οποία διαβιβάζει αίτημα με 2010 υπογραφές των Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων των συστεγαζόμενων 3ου και 9ου Δ. Σχολείων Ν. Ιωνίας για αγορά οικοπέδου στη σχολική περιοχή προκειμένου να ανεγερθεί νέο διδακτήριο για τη στέγαση του 3ου Δ. Σχολείου.

          Όπως αναφέρουν οι γονείς, τα δύο αυτά συστεγασμένα σχολεία είναι τα μόνα στο Νομό Μαγνησίας που λειτουργούν ακόμη σε διπλή βάρδια.

          Πιστεύουμε, καταλήγουν στην αναφορά τους οι γονείς, «… ότι αντιλαμβάνεστε την σοβαρότητα της κατάστασης και τις συνέπειες που υφίσταται τα παιδιά και κατ’ επέκταση οι οικογένειές μας και ευελπιστούμε ότι θα εξετάσετε με την δέουσα σοβαρότητα το πρόβλημά μας και θα δώσετε άμεσα λύση που να συνάδει με τις πραγματικές ανάγκες της εκπαίδευσης των παιδιών μας.

FacebookTwitter

01-9999ff

footer1