Μαγνησία

2-10-2004

Ο Γ. ΣΟΥΡΛΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Π.Ε.Β.


Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής Γ. Σούρλας μετά από επίσκεψη στο 304 ΠΕΒ με επιστολή προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας έθεσε το σύνολο των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το εργοστάσιο.

Εκφράζει την ανησυχία του για το μέλλον του εργοστασίου. Επισημαίνει ότι διαγράφεται ζοφερό το μέλλον με την φθίνουσα πορεία που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια από απόψεως εργαζομένων (σήμερα διαθέτει μόνο το 1/3 από τα αρχικά προβλεπόμενο τεχνικό δυναμικό και με την έλλειψη προγραμμάτων (τον αποκλεισμό από την συμπαραγωγή αρμάτων το μέλλον και τη συμμετοχή του σε άλλες εργασίες όπως ποιοτικός έλεγχος κλπ.).

Ιδιαίτερα όμως ο κ. Σούρλας αναφέρεται στους κινδύνους για τη δημόσια υγεία από τα τοξικά απόβλητα και τις υπέρογκες δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού.

1. Κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία

Α. Τοξικά απόβλητα:
Επισημαίνει ότι σε άμεσο κίνδυνο βρίσκετε όχι μόνο η υγεία των εργαζομένων αλλά απειλείται ευρύτερα η περιοχή από τοξικά απόβλητα. Περισσότεροι από 120 τόνοι τοξικών αποβλήτων βρίσκονται σε βαρέλια τοποθετημένα σε χώρους χωρίς να υπάρχουν στοιχειώδης προϋποθέσεις. Η μεγάλη απειλή προέρχεται από το γεγονός ότι στον κόμβο Βελεστίνου κοντά στον οποίο είναι το 304 ΠΕΒ 13 τεχνικά έργα απορροής όμβριων υδάτων διέρχονται από το χώρο του εργοστασίου στον οποίο είναι τα βαρέλια με τοξικά απόβλητα και στη συνέχεια διοχετεύονται προς την αποστραγγιστική τάφρο της Κάρλας. Είναι προφανές ότι με μια μεγάλη πλημμύρα μπορεί το περιεχόμενο να μεταφερθεί στο Θεσσαλικό κάμπο και οι 120 τόνοι των τοξικών αποβλήτων να προκαλέσουν ανυπολόγιστες ζημιές. Άλλωστε αυτή η απειλή υπήρξε κατά το πρόσφατο παρελθόν όταν το νερό από τις πλημμύρες έφτασε στο 1 μέτρο και παρά τις ενέργειες της διοίκησης μέχρι σήμερα κανένα μέτρο δεν έχει ληφθεί.

Β. Χρώμιο στο νερό:
Επιβεβαίωση των ανησυχιών για την υγεία των εργαζομένων και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον προκύπτει από την κατάργηση της μιας εκ των δύο γεωτρήσεων του εργοστασίου στην οποία πρόσφατα διαπιστώθηκε ότι το νερό περιέχει χρώμιο. Πρόκειται για γεώτρηση που βρίσκεται πολλά μέτρα από το σημείο που χύνονταν απόβλητα από την επεξεργασία μηχανημάτων με χρώμιο και βάθος 100 και πλέον μέτρων που φαίνεται ότι έφθασε μέχρι εκεί η διήθηση του χρωμίου.

2. Υπέρογκες δαπάνες:

Εκτιμάται ότι οι δαπάνες για τον εξοπλισμό μονάδος όπως είναι η ρευστομηχανική κλίνη έφτασε στο τριπλάσιο από την αρχικά συμφωνηθείσα τιμή και κόστισε πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια και μάλιστα με αποτελέσματα αμφιβόλου ποιότητας. Πρέπει να σημειωθεί ότι για το θέμα αυτό ο κ. Σούρλας ζήτησε μέσω της Βουλής την κατάθεση όλων των εγγράφων σχετικά με το κόστος και την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.

Ο κ. Σούρλας ζητά την παρέμβαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που αφορούν στους κινδύνους για την δημόσια υγεία και που παρά τις αναφορές των διοικήσεων και των εργαζομένων τίποτα μέχρι σήμερα δεν έγινε .Ζητά από τον Υπουργό να πάρει όλα εκείνα τα μέτρα από απόψεως στελέχωσης, υποδομών, εξοπλισμού και ανάθεση προγραμμάτων για να ανακοπεί η φθίνουσα πορεία του εργοστασίου των τελευταίων ετών και να τεθεί σε τροχιά ανάπτυξης που θα συμβάλει στις επιδιώξεις των Ενόπλων δυνάμεων και την ενίσχυση της οικονομίας.

FacebookTwitter

01-9999ff

footer1