Μαγνησία

26/5/2006

Γ. ΣΟΥΡΛΑΣ: ΕΤΟΙΜΟ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ


Από την επίσκεψη που πραγματοποίησε ο κ. Σούρλας στο Νοσοκομείο Βόλου και από την ενημέρωση που είχε από την Διοικητή κ. Κουρτέλη και τον υπεύθυνο της ΔΕΠΑΝΟΜ κ. Σταύρου διαπίστωσε τα ακόλουθα:

• Εντός του Ιουνίου το νέο νοσοκομείο θα είναι έτοιμο για διοικητική παραλαβή προς χρήση και μπορεί να αρχίσει η μεταφορά τμημάτων βάση του επιχειρησιακού σχεδίου μετάβασης που έχει εκπονηθεί. Για την πλήρη όμως ανάπτυξη και λειτουργία του νοσοκομείου θα απαιτηθεί άμεσα η πρόσληψη 150 τουλάχιστον νοσηλευτών.

• Από το ελεγκτικό συνέδριο εγκρίθηκε η μελέτη για τον διακτηριακό διάδρομο και εντός του Ιουνίου αρχίζει η κατασκευή του με την υφιστάμενη εργολαβία.

• Προωθούνται όλες οι διαδικασίες προκειμένου να αναπτυχθεί η απαραίτητη υποδομή στην παλιά πτέρυγα για την ψυχιατρική κλινική που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του προγράμματος «ΨΥΧΑΡΓΩΣ».

FacebookTwitter

01-9999ff

footer1