Προεκλογικά

 Γ. Σούρλας: Ο υπουργός των έργων

Ο Γ. Σούρλας ως Υπουργός Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συνέδεσε το όνομά του με εκατοντάδες έργα και νοσηλευτικές μονάδες. Στις τις προτεραιότητες του και στην περιοχή του μεταξύ των άλλων φέρουν την υπογραφή το τρία μεγάλα έργα πνοής και ανάπτυξης:

01erga02erga03erga
FacebookTwitter

01-9999ff

footer1