27-03-2013

Δηλώσεις Γ.Σούρλα για τη διαφάνεια και τις offshore εταιρίες

 

Μετά το πέρας της ημερίδας με θέμα: Διαφάνεια και Offshore Εταιρείες, ο Γ.Γ. Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Γ. Σούρλας δήλωσε:

Κατέστη σαφές ότι ούτε πάταξη της διαφθοράς μπορεί να επιτευχθεί ούτε διαφάνεια να επικρατήσει όσο  η Διεθνής Κοινότητα διατηρεί νομοθετικά πλαίσια  όπως αυτό ιδρύσεως  των offshore Εταιρειών σε διάφορες χώρες που:

Παρέχεται η δυνατότητα φοροαποφυγής, απαλλαγής φόρου μεταβίβασης, δωρεών γονικών παροχών, κληρονομιών

Δεν ισχύει το πόθεν έσχες για τους μετόχους των offshore Εταιρειών κι έτσι μπορεί να ξεπλένεται το βρώμικο χρήμα που προέρχεται από παράνομες δραστηριότητες, ναρκωτικά, εμπόριο όπλων κ.λ.π.

Παρέχεται η δυνατότητα της πλήρους ανωνυμίας κι έτσι μπορούν αξιωματούχοι, διαπλεκόμενοι να δρουν ανενόχλητα, να μην φορολογούνται για τα πραγματικά τους έσοδα. 

Παρέχεται η δυνατότητα με υπερτιμολόγηση ή μείωση των φορολογικών κερδών μέσω των offshore εταιρειών απώλεια εσόδων αλλά και κατάχρηση του δημοσίου χρήματος που ανέρχεται σε πολλά δις ευρώ. Ποσά στα οποία οφείλεται ένα μεγάλο μέρος του χρέους της χώρας μας.

Και πώς να μην συμβούν όλα αυτά τόνισε ο κ. Σούρλας όταν μέσω των offshore εταιρειών ανατιμολογούνται τα προϊόντα ακόμη και 500 % παραπάνω όπως προκύπτει από τιμολόγια που παρουσίασε στην ημερίδα.

Όταν επιχείρηση αγόρασε μηχανήματα 22.000.000 δρχ. και μέσω της offshore εταιρείας που είχε ιδρύσει σε άλλη χώρα τιμολογήθηκε σε 87.000.000 δρχ. και με την επιδότηση 43.000.000 που πήρε πλήρωσε τα μηχανήματα κι έμειναν στο ταμείο της 21.000.000 δρχ.

Οι offshore ρίχνουν βαριά τη σκιά τους, ιδιαίτερα σε αυτή τη χρονική περίοδο της μεγάλης κρίσης όταν ορισμένοι πλουτίζουν και οι πολλοί πένονται.

Προκαλούν έντονα αισθήματα, αγανάκτηση στον Έλληνα φορολογούμενο πολίτη, δηλητηριάζουν την φορολογική συνείδηση, καταστρατηγούν κάθε έννοια κοινωνικής δικαιοσύνης και διαφάνειας.

Παρά τις δυσχέρειες που υπάρχουν από το καθεστώς που ισχύει στην παγκόσμια κοινότητα οφείλουμε εκτός από παρεμβάσεις στους διεθνείς οργανισμούς να εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια βελτίωσης του νομοθετικού πλαισίου και περαιτέρω ενεργοποίησης των ελεγκτικών μηχανισμών στη χώρα μας.

FacebookTwitter

01-9999ff

footer1