10-05-2013


Γ. Σούρλας: Διαφάνεια στα Μ.Μ.Ε -  Σ. Κεδίκογλου: Αποκατάσταση της νομιμότητας

Να επιβληθεί η νομιμότητα και η διαφάνεια στη λειτουργία των Μ.Μ.Ε., ζήτησε ο Γ. Γ. Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Γ. Σούρλας κατά τη συνάντησή του με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Σίμο Κεδίκογλου, αφού προηγήθηκε συνάντησή του με τον Πρόεδρο του ΕΣΡ Ιωάννη Λασκαρίδη.
      «Δυστυχώς κυριαρχεί το καθεστώς της ανομίας και της αδιαφάνειας στην λειτουργία των Μ.Μ.Ε.», τόνισε ο Γ. Σούρλας και συγκεκριμένα όταν από το 1995, δηλαδή, επί δεκαοχτώ χρόνια:
      - Δεν γίνεται διασταύρωση των στοιχείων που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις των Μ.Μ.Ε. με αυτά που αποστέλλονται από άλλες δημόσιες αρχές για την ύπαρξη ασυμβίβαστων ιδιοτήτων.
      - Δεν διενεργείται οικονομικός έλεγχος στις επιχειρήσεις των Μ.Μ.Ε. και δεν υποβάλλονται εισηγήσεις στο Τμήμα Διαφάνειας του ΕΣΡ, γιατί δεν εκδόθηκε μέχρι σήμερα Υπουργική Απόφαση που βάσει του Ν. 2328/1995 θα καθορίζει τις αμοιβές των ελεγκτών!!!
      - Δεν συντάσσονται ετήσιες εκθέσεις από το ΕΣΡ για κάθε επιχείρηση ξεχωριστά και επομένως καθίσταται ανέφικτη η καταχώρηση στοιχείων στο Μητρώο Επιχειρήσεων Μ.Μ.Ε.
      - Από το 2005 καταργήθηκε η Υπουργική Απόφαση (Ν.2310/2005) που προέβλεπε ότι επιχείρηση πριν την υπογραφή της σύμβασης όφειλε να υποβάλει αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού για τον έλεγχο ασυμβιβάστων και απαιτείται πλέον μόνο μια υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου.
      -Από το 2007 δεν τηρείται Μητρώο Επιχειρήσεων που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις.
      Και συμβαίνουν όλα αυτά, ενώ:
      - Οι πολιτικοί αρχηγοί υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στις 15/12/2009 αποφάσισαν να γίνει συζήτηση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και να υποβληθούν προτάσεις για θέματα λειτουργίας και ελέγχου των Μ.Μ.Ε.
      - Η Επιτροπή αυτή υπέβαλε προτάσεις για «να δοθεί τέλος στο καθεστώς ανομίας και αδιαφάνειας που κυριαρχεί στη λειτουργία των Μ.Μ.Ε. και να μπει τάξη στις αυθαιρεσίες».
      - Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την υπ’ αριθμόν 3578/2010 απόφασή της, έκρινε ότι η ίδρυση και η λειτουργία παρανόμως τηλεοπτικών σταθμών αντίκειται στο Σύνταγμα, από το οποίο απορρέει η υποχρέωση του κράτους για την πιστή εφαρμογή των νόμων και της αρχής της ισότητας.
      - Τέλος, όπως επισημαίνεται στις ετήσιες εκθέσεις του ΕΣΡκαι όπως  τόνισε ο Πρόεδρος του ΕΣΡ, Ι. Λασκαρίδης,  η χορήγηση αδειών θα συνέβαλε ουσιαστικά στην πλήρη καταγραφή όσων δραστηριοποιούνται στο χώρο των Μ.Μ.Ε., θα αποσαφήνιζε το ραδιοτηλεοπτικό πεδίο και θα καταστούσε την εποπτεία και τον έλεγχο των ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών λοιπών επιχειρήσεων αποτελεσματικότερο.
      Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Σίμος Κεδίκογλου, δήλωσε : «Η κυβέρνηση  είναι αποφασισμένη να θέσει τέρμα σε μια εικοσάχρονη εκκρεμότητα -παγκόσμια πρωτοτυπία- σχετικά με τη νομιμότητα της λειτουργίας των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών. Επιτακτική είναι η ανάγκη για διαφάνεια στα Μ.Μ.Ε. και ειδικότερα στα οικονομικά τους. Έχει ξεκινήσει διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς και σύντομα θα αρχίσει και με τα πολιτικά κόμματα προκειμένου  να  προωθηθεί το νομοθετικό πλαίσιο».
      Ο κ. Σούρλας ευχαρίστησε τον κ. Σίμο Κεδίκογλου, που ανακοίνωσε  ότι είναι αποφασισμένη η κυβέρνηση να βάλει τάξη στο ραδιοτηλεοπτικό πεδίο και να επικρατήσει η νομιμότητα και η  διαφάνεια με τη χορήγηση αδειών .

 

FacebookTwitter

01-9999ff

footer1