26-4-2007

Ο Γ. Σούρλας για τις περιπτώσεις που εξαιρείται το «πόθεν έσχες»

Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπ. Δικαιοσύνης , ο Αντιπρόεδρος της Βουλής Γ. Σούρλας αναφερόμενος στο άρθρο 7 («Ξέπλυμα εσόδων από αδικήματα διαφθοράς»), τόνισε μεταξύ άλλων ότι και με τις διατάξεις αυτές με το υφιστάμενο Νομοθετικό Πλαίσιο δεν θωρακίζεται η χώρα από το ξέπλυμα του «βρώμικου» χρήματος. Κι΄ αυτό συμβαίνει –πρόσθεσε– όταν υπάρχει σειρά περιπτώσεων όπου δεν ελέγχεται η προέλευση των χρημάτων και μάλιστα με νομοθετική κατοχύρωση.

Ενδεικτικά αναφέρω –είπε ο κ. Σούρλας– περιπτώσεις κατά τις οποίες εξαιρείται το «πόθεν έσχες».
1. Για αγορά επιχειρήσεων (Ν. 3091/2002, άρ. 4)
2. Για σύσταση ή αύξηση κεφαλαίου σε:
    Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Κοινωνία Δικαιωμάτων,
    Α.Ε. (Ν. 3091/2002, άρθρ. 4)
3. Για δανεισμό και διευκόλυνση Νομικού ή Φυσικού Προσώπου (Ν.2238/94, άρ.17, περ.β΄και δ΄)
4. Αγορά ομολόγων Δημοσίου (Ν.1828/89, 2065/92)
5. Μετοχές εισηγμένων στο χρηματιστήριο (Ν.1828/89, 2065/92)
6. Φορολόγηση συνολικού εισοδήματος Φυσικού Προσώπου (Ν. 2238/94, άρ.1 και 2)
7. Αγορά κινητών πραγμάτων (Ν. 2238/94, άρ.17)
8. Δαπάνη ανέγερσης οικοδομής (Ν.2238/94, άρ.17, παρ.ββ, υποπερίπτωση γ΄)
9. Αγορά πρώτης κατοικίας (Ν.2238/94, άρ.17)
10. Δωρεές προς Δημόσιο, ΟΤΑ, ΑΕΙ, Κρατικά και Δημόσια Νοσηλευτικά, Προνοιακά Κοινοφελή Ιδρύματα και Νομικά Πρόσωπα Ν.Π.Ι.Δ., και μη κερδοσκοπικές εταιρείες (Ν.2238/94, άρ.17, περ. ε΄)
11. Για απόσβεση τοκοχρεολυτικής δόσης δανείου (Ν.2238/94, άρ.17, περ.στ΄)
12. Αγορά οικοπέδου για ανέγερση και πώληση οικοδομών (Ν.2238/94, περ.στ΄)
13. Για αγορά παγίου εξοπλισμού για επαγγελματική χρήση (Ν. 2238/94, άρ.18, περ.ιγ΄)
14. Για τα σκάφη επαγγελματικής χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη το τεκμήριο διαβίωσης (άρ.16 Κ.Φ.Ε.), όπως και για τα αεροσκάφη για επαγγελματική χρήση (με βάση το σημείωμα Γ.Γ. Φορολογικών θεμάτων με ημερομηνία 23.11.2006 και αριθμό πρωτ. 1104485/24-2)

Καταλήγοντας ο κ. Σούρλας, επισήμανε ότι: «για τα προβλήματα αυτά απέστειλα επιστολή στον κ. Γ. Ζορμπά , Πρόεδρο της Εθνικής Αρχής Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, από τον οποίο ζητώ να αποφανθεί αν με τις υφιστάμενες εξαιρέσεις μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά η επιτροπή».

FacebookTwitter

01-9999ff

footer1