13-5-2013

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ»
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ


Αναρτήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης www.ministryofjustice.gr το Εθνικό Σχέδιο ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Στην ίδια διεύθυνση δίνεται η δυνατότητα για κατάθεση προτάσεων για τη βελτίωση της εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας του σχεδίου.

FacebookTwitter

01-9999ff

footer1