Καταπολέμηση Διαφθοράς - Διαφάνεια

 

Η διαφθορά και τα παράγωγα της αποτελούν βασική αιτία της πολύπλευρης ηθικής, κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής κρίσης.

Πρόκειται για ένα φαινόμενο που τροφοδοτείται από νοσηρές αντιλήψεις και νοοτροπίες βαθιά ριζωμένες, με ισχυρά οικονομικά και άλλα κίνητρα που δρουν με τη δύναμη των διαστροφών.

Η διαφθορά έχει καταστεί απειλή για τη λειτουργία του πολιτικού μας συστήματος, για την κοινωνική μας συνοχή και την εθνική μας υπόσταση.

Επειδή οι συνθήκες συνεχώς μεταβάλλονται και επηρεάζουν ή επηρεάζονται από τις εκάστοτε πολιτικές εξελίξεις, απαιτείται συνεχής παρακολούθηση των μεθοδεύσεων, που μετέρχονται οι παράγοντες της διαφθοράς και της διαπλοκής. Κινούνται και δρουν με μεγάλη ταχύτητα και ευελιξία, εκμεταλλευόμενοι τις λειτουργικές και οργανωτικές αδυναμίες ανεπάρκειες των υπηρεσιών και των θεσμικών οργάνων της Πολιτείας, τις χρονοβόρες και γραφειοκρατικές διαδικασίες για τη λήψη και επιβολή μέτρων πάταξης ή αποτροπής των πράξεων διαφθοράς.

Για την πάταξη της διαφθοράς, για την εξυγίανση και την θωράκιση του πολιτικού συστήματος και την προστασία του από παρόμοια νοσηρά φαινόμενα, απαιτείται συστηματική και μεθοδευμένη προσπάθεια. Επιτακτική προβάλλει η ανάγκη να αναπτυχθούν όλες οι απαραίτητες υποδομές, λειτουργίες και όργανα για τη διαρκή ενημέρωση και τις εξελίξεις στο διεθνή χώρο και τον συντονισμό των αρμόδιων φορέων στην Ελλάδα για την καταπολέμησή της.

Η διαφάνεια αποτελεί τη βασικότερη προϋπόθεση της ανασυγκρότησης του Κράτους, προκειμένου η δημοκρατία και η κοινωνική δικαιοσύνη να βρουν την πραγματική, την ουσιαστική τους έκφραση και να λειτουργήσει η κοινωνία σε μια σύγχρονη, υγιή και στέρεη βάση. Επομένως άμεση προτεραιότητα για την επίτευξη αυτού του σκοπού πρέπει να είναι η καταπολέμηση, σε όλα τα επίπεδα, της διαφθοράς.

Πρέπει να εκπονηθεί και να τεθεί σε εφαρμογή ένα συγκροτημένο, ολοκληρωμένο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχέδιο στρατηγικής και τακτικής. Σχέδιο εξυγίανσης και χρηστής διαχείρισης των δημοσίων οικονομικών για την εμπέδωση της διαφάνειας στη συνολική λειτουργία του Κράτους.

  • Θεσμοί πρέπει να ενισχυθούν και να δημιουργηθούν νέοι, όπου οι συνθήκες το επιβάλλουν.
  • Νόμοι να καταργηθούν, οι οποίοι με τις διατάξει ή τα κενά και τις παραλείψεις τους ευνοούν τη διαφθορά και τη διαπλοκή, καθιστώντας το Δημόσιο ένα απέραντο πεδίο συναλλαγής και καλλιέργειας κλίματος ατιμωρησίας.
  • Νέο νομικό πλαίσιο πρέπει να θεσπιστεί το οποίο να κατοχυρώνει τη διαφάνεια στο δημόσιο βίο, να εξασφαλίζει τη χρηστή διαχείριση του δημοσίου χρήματος και αν τιμωρεί άμεσα και παραδειγματικά όσους κρατικούς λειτουργούς παρανομούν.

Η αντιμετώπιση των φαινομένων διαφθοράς και διαπλοκής πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα όχι μόνο για την κυβέρνηση και το Κράτος, αλλά για κάθε κόμμα και κοινωνική οργάνωση. Δεν αρκούν πλέον οι διαπιστώσεις, οι λεκτικές επιθέσεις, οι επαναλαμβανόμενες για επικοινωνιακούς λόγους υποσχέσεις, οι κινήσεις εντυπωσιασμού και οι όποιες διακηρύξεις κατά της διαφθοράς και της διαπλοκής από τους εκάστοτε κυβερνώντες και τις ηγεσίες των κομμάτων. Ο λαός περιμένει, επί τέλους, έμπρακτες επιβεβαιώσεις των διακηρύξεών τους και αποτελεσματικές πολιτικές.

Στον πυρήνα της σύνταξης κυβερνητικών προγραμμάτων, αλλά και στην υλοποίηση τους, πρέπει να είναι η διαφάνεια. Αυτός πρέπει να είναι και ο κεντρικός στόχος, ο οποίος να διατρέχει όλο τον δημόσιο βίο, τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

FacebookTwitter

01-9999ff

footer1