19-5-2011

Απάντηση Γ. Σούρλα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
για την νοθεία στα καύσιμα των Ενόπλων Δυνάμεων


Την νοθεία στα καύσιμα επιβεβαιώνει με τις ανακοινώσεις – απαντήσεις του το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε στοιχεία που κατατέθηκαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, όταν αναφέρει ότι:
1. «Η μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο να είναι 10 mg/kg», ενώ από χημικές αναλύσεις πετρελαίου που χρησιμοποιούν τα οχήματα των ενόπλων δυνάμεων ξεπερνά ακόμη και τα 2.000 mg (Τα περί διαφορετικού προσδιορισμού του θείου για το πετρέλαιο των ενόπλων δυνάμεων και γενικώς του πετρελαίου κίνησης δεν έχουν καμία επιστημονική βάση).
2. Ενώ προβλέπεται «Η μεγίστη περιεκτικότητα σε νερό να είναι 200 mg/kg» έχει διαπιστωθεί από χημικές αναλύσεις ότι ανέρχεται ακόμη και μέχρι 67.000 mg/kg.
3. Ενώ «το πετρέλαιο κίνησης θα φέρεται στην κατανάλωση με το φυσικό του χρώμα χωρίς την προσθήκη χρωστικών ουσιών ή ιχνηθέτη», από χημικές αναλύσεις έχει διαπιστωθεί ότι έχει υποστεί κατεργασία καταστροφής του χρώματος και του ιχνηθέτη.

Οι χημικές αναλύσεις με αυτά τα στοιχεία περιέχονται στον φάκελο που εστάλη στον Υπουργό.

Το γεγονός ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έδωσε εντολή, όπως προκύπτει από την ανακοίνωση, να ερευνηθούν και πάλι οι καταγγελίες και μετά την παραλαβή του φακέλου στις 14/3/2011, ζήτησε πρόσθετες εγγυήσεις διαφάνειας ως προς την διακίνηση των καυσίμων, επιβεβαιώνει την ύπαρξη του προβλήματος. Πέρα όμως από όλα αυτά, αν υπάρχει πράγματι αμφιβολία για την νοθεία των καυσίμων στο στρατό, μπορούμε με τον Υπουργό και την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων να μεταβούμε μαζί στις αποθήκες που παρέλαβα εγώ δείγμα καυσίμων και απεδείχθη ότι το θείο ανέρχεται σε 900 mg/kg αντί για 10.

FacebookTwitter

01-9999ff

footer1